Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Υποστήριξη ανάγνωσης οθόνης

Το ESET Security Ultimate μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ώστε να επιτρέπεται σε χρήστες της ESET με μειωμένη όραση να πλοηγηθούν στο προϊόν ή να ρυθμίσουν τις παραμέτρους. Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης (JAWS, NVDA, Narrator).

Για να διασφαλίσετε ότι το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης μπορεί να έχει σωστή πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον χρήστη του ESET Security Ultimate, ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης.