Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επιλογές σύνδεσης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης του διακομιστή μεσολάβησης για ένα συγκεκριμένο προφίλ ενημέρωσης, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ενημέρωση > Προφίλ > Ενημερώσεις > Επιλογές σύνδεσης. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Λειτουργία μεσολάβησης και επιλέξτε μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές:

Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης

Σύνδεση μέσω διακομιστή μεσολάβησης

Χρήση καθολικών ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης

Επιλέξτε το στοιχείο Χρήση καθολικών ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης για να χρησιμοποιούνται οι επιλογές ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή μεσολάβησης που έχουν καθοριστεί ήδη στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Συνδεσιμότητα > Διακομιστής μεσολάβησης.

Επιλέξτε Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για να καθορίσετε ότι δεν θα χρησιμοποιείται κανένας διακομιστής μεσολάβησης για την ενημέρωση του ESET Security Ultimate.

Η επιλογή Σύνδεση μέσω διακομιστή μεσολάβησης θα πρέπει να οριστεί αν:

Για την ενημέρωση του ESET Security Ultimate χρησιμοποιείται διαφορετικός διακομιστής μεσολάβησης από εκείνον που ορίζεται στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Συνδεσιμότητα. Σε αυτήν τη διαμόρφωση, οι πληροφορίες για τον νέο διακομιστή μεσολάβησης θα πρέπει να καθορίζονται στη διεύθυνση του στοιχείου Διακομιστής μεσολάβησης, στη Θύρα επικοινωνίας (3128 από προεπιλογή) και στα στοιχεία Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή μεσολάβησης, εάν απαιτείται.

Οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δεν ρυθμίζονται καθολικά, αλλά το ESET Security Ultimate θα συνδέεται με έναν διακομιστή μεσολάβησης για ενημερώσεις.

Ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο μέσω διακομιστή μεσολάβησης. Οι ρυθμίσεις λαμβάνονται από τον Internet Explorer κατά την εγκατάσταση του προγράμματος, αλλά αν αλλάξουν στη συνέχεια (π.χ. αν αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου), βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης, που αναγράφονται σε αυτό το παράθυρο, είναι σωστές. Διαφορετικά, το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να συνδεθεί με τους διακομιστές ενημέρωσης.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον διακομιστή μεσολάβησης είναι Χρήση καθολικών ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης.

Χρήση απευθείας σύνδεσης εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος διακομιστής μεσολάβησης – Εάν η επικοινωνία με το διακομιστή μεσολάβησης δεν είναι δυνατή, ο διακομιστής μεσολάβησης θα παρακάμπτεται.


note

Τα πεδία Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης σε αυτή την ενότητα είναι ειδικά για το διακομιστή μεσολάβησης. Συμπληρώστε αυτά τα πεδία μόνο αν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή μεσολάβησης. Αυτά τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνο αν γνωρίζετε ότι απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω διακομιστή μεσολάβησης.