Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη συσκευής στο ESET HOME

Εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη το ESET Security Ultimate και το έχετε ενεργοποιήσει με μια συνδρομή που έχει προστεθεί στον λογαριασμό σας στο ESET HOME, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας στο ESET HOME χρησιμοποιώντας την πύλη ESET HOME:

1.Αποστολή αιτήματος σύνδεσης στη συσκευή σας.

2.Το ESET Security Ultimate εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση αυτής της συσκευής με έναν λογαριασμό ESET HOME με ένα όνομα του λογαριασμού στο ESET HOME. Κάντε κλικ στο στοιχείο Να επιτρέπεται για να συνδέσετε τη συσκευή με τον προαναφερθέντα λογαριασμό στο ESET HOME.


note

Εάν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, το αίτημα σύνδεσης θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά περίπου.