Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ρυθμίσεις απορρήτου

Ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ρυθμίσεις απορρήτου.

CONFIG_PRIVACY

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας του πελάτη

Ενεργοποιήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Συμμετοχή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας του πελάτη για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας του πελάτη. Με τη συμμετοχή σας παρέχετε στην ESET ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων της ESET. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα βοηθήσουν την εταιρεία να βελτιώσει την εμπειρία σας και δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ σε τρίτους. Τι πληροφορίες συλλέγουμε;