Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Μηχανισμός ανίχνευσης:

Στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης σάς επιτρέπεται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων επιλογών:

Εξαιρέσεις

Επιλογές για προχωρημένους

Σαρωτής δικτυακής κίνησης