Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εξαιρέσεις

Οι Εξαιρέσεις σάς επιτρέπουν να εξαιρείτε αντικείμενα από το μηχανισμό ανίχνευσης. Για να διασφαλίζεται η σάρωση όλων των αντικειμένων, συνιστάται να δημιουργείτε εξαιρέσεις μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να εξαιρέσετε ένα αντικείμενο μπορεί να περιλαμβάνουν τη σάρωση καταχωρίσεων μεγάλων βάσεων δεδομένων, οι οποίες μπορεί να επιβραδύνουν τον υπολογιστή σας κατά τη σάρωση ή λογισμικό που παρουσιάζει διενέξεις με τη σάρωση.

Εξαιρέσεις επιδόσεων – μπορείτε να εξαιρέσετε αρχεία και φακέλους από τη σάρωση. Οι εξαιρέσεις επιδόσεων είναι χρήσιμες για την εξαίρεση σάρωσης σε επίπεδο αρχείων σε εφαρμογές παιχνιδιών ή όταν προκαλούν μη αναμενόμενη συμπεριφορά στο σύστημα ή αυξημένες επιδόσεις.

Οι Εξαιρέσεις ανίχνευσης σάς επιτρέπουν να εξαιρείτε αντικείμενα από την ανίχνευση χρησιμοποιώντας το όνομα, τη διαδρομή ή τον κατακερματισμό της ανίχνευσης. Οι εξαιρέσεις ανίχνευσης δεν εξαιρούν αρχεία και φακέλους από την σάρωση, όπως συμβαίνει με τις Εξαιρέσεις επιδόσεων. Οι εξαιρέσεις ανίχνευσης εξαιρούν αντικείμενα μόνο όταν ανιχνεύονται από τον μηχανισμό ανίχνευσης και υπάρχει ένας κατάλληλος κανόνας στη λίστα εξαιρέσεων.

Δεν πρέπει να τις συγχέετε με άλλους τύπους εξαιρέσεων:

Εξαιρέσεις διεργασίας – Όλες οι λειτουργίες αρχείων που αποδίδονται σε διεργασίες εξαίρεσης εφαρμογών εξαιρούνται από τη σάρωση (ενδέχεται να απαιτούνται για τη βελτίωση της ταχύτητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και διαθεσιμότητας υπηρεσίας).

Εξαιρούμενες επεκτάσεις αρχείων,

Εξαιρέσεις HIPS,

Φίλτρο εξαίρεσης για προστασία που βασίζεται σε cloud.