Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εξαιρέσεις διεργασιών

Η δυνατότητα εξαιρέσεων διεργασιών σάς επιτρέπει να εξαιρείτε διεργασίες εφαρμογών από την προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο. Για τη βελτίωση της ταχύτητας στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, στην ακεραιότητα διεργασιών και στη διαθεσιμότητα υπηρεσίας, χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ορισμένες τεχνικές που είναι γνωστό ότι συγκρούονται με την προστασία κακόβουλου λογισμικού σε επίπεδο αρχείων. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθούν και οι δύο καταστάσεις είναι η απενεργοποίηση του λογισμικού κατά του κακόβουλου λογισμικού. Με την εξαίρεση μιας συγκεκριμένης διεργασίας (για παράδειγμα η διεργασία της λύσης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας), όλες οι λειτουργίες αρχείου που αποδίδονται στη συγκεκριμένη εξαιρεθείσα διεργασία αγνοούνται και θεωρούνται ασφαλείς, ελαχιστοποιώντας έτσι την παρεμβολή με τη διεργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Συνιστάται προσοχή κατά τη δημιουργία εξαιρέσεων – ένα εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που έχει εξαιρεθεί μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μολυσμένα αρχεία χωρίς να ενεργοποιηθεί συναγερμός και για αυτό το λόγο τα εκτεταμένα δικαιώματα επιτρέπονται μόνο στη μονάδα προστασίας σε πραγματικό χρόνο.


note

Μη συγχέετε τα στοιχεία Εξαιρούμενες επεκτάσεις αρχείων, Εξαιρέσεις HIPS, Εξαιρέσεις ανιχνεύσεων ή Εξαιρέσεις επιδόσεων.

Οι εξαιρέσεις διεργασιών βοηθούν ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δυνητικών συγκρούσεων και βελτιώνουν τις επιδόσεις των εφαρμογών που έχουν εξαιρεθεί. Αυτό με τη σειρά του έχει θετική επίδραση στις γενικές επιδόσεις και στη σταθερότητα του λειτουργικού συστήματος. Η εξαίρεση μιας διεργασίας / εφαρμογής είναι μια εξαίρεση του εκτελέσιμου αρχείου της (.exe).

Μπορείτε να προσθέσετε εκτελέσιμα αρχεία στη λίστα των εξαιρούμενων διεργασιών στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο > Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο > Εξαιρέσεις διεργασιών.

Αυτή η λειτουργία σχεδιάστηκε για να εξαιρούνται τα εργαλεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η εξαίρεση της διεργασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τη σάρωση δεν διασφαλίζει μόνο τη σταθερότητα του συστήματος, αλλά επιπλέον δεν επηρεάζει τις επιδόσεις της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επειδή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεν επιβραδύνεται κατά την εκτέλεσή της.


example

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να ανοίξετε το παράθυρο διαχείρισης Εξαιρέσεις διεργασιών, όπου μπορείτε να προσθέσετε εξαιρέσεις και να αναζητήσετε το εκτελέσιμο αρχείο (για παράδειγμα Backup-tool.exe), το οποίο θα εξαιρεθεί από τη σάρωση.
Μόλις προστεθεί το αρχείο .exe στις εξαιρέσεις, η δραστηριότητα αυτής της διεργασίας δεν θα παρακολουθείται από το ESET Security Ultimate και δεν θα εκτελείται σάρωση σε οποιεσδήποτε λειτουργίες αρχείων οι οποίες εκτελούνται από αυτή τη διεργασία.


important

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης κατά την επιλογή του εκτελέσιμου αρχείου της διεργασίας, θα πρέπει να εισαγάγετε μη αυτόματα μια πλήρη διαδρομή προς το εκτελέσιμο αρχείο. Διαφορετικά, η εξαίρεση δεν θα λειτουργήσει σωστά και το HIPS μπορεί να αναφέρει σφάλματα.

Επίσης, μπορείτε να Επεξεργαστείτε υπάρχουσες διεργασίες ή να τις Καταργήσετε από τις εξαιρέσεις.


note

Η προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την εξαίρεση, συνεπώς εάν εξαιρέσετε το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος περιήγησης, τα ληφθέντα αρχεία θα εξακολουθούν να σαρώνονται. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ανιχνευτεί μια εισβολή. Αυτό το σενάριο αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα και δεν συνιστάται να δημιουργήσετε εξαιρέσεις για τα προγράμματα περιήγησης.