Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία εξαιρέσεων διεργασιών

Αυτό το παράθυρο διαλόγου σάς επιτρέπει να κάνετε προσθήκη διεργασιών που εξαιρούνται από το μηχανισμό ανίχνευσης. Οι εξαιρέσεις διεργασιών βοηθούν ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δυνητικών συγκρούσεων και βελτιώνουν τις επιδόσεις των εφαρμογών που έχουν εξαιρεθεί. Αυτό με τη σειρά του έχει θετική επίδραση στις γενικές επιδόσεις και στη σταθερότητα του λειτουργικού συστήματος. Η εξαίρεση μιας διεργασίας / εφαρμογής είναι μια εξαίρεση του εκτελέσιμου αρχείου της (.exe).


example

Επιλέξτε τη διαδρομή αρχείου μιας εξαιρούμενης εφαρμογής κάνοντας κλικ στο ... (για παράδειγμα C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). ΜΗΝ πληκτρολογήσετε το όνομα της εφαρμογής.
Μόλις προστεθεί το αρχείο .exe στις εξαιρέσεις, η δραστηριότητα αυτής της διεργασίας δεν θα παρακολουθείται από το ESET Security Ultimate και δεν θα εκτελείται σάρωση σε οποιεσδήποτε λειτουργίες αρχείων οι οποίες εκτελούνται από αυτή τη διεργασία.


important

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης κατά την επιλογή του εκτελέσιμου αρχείου της διεργασίας, θα πρέπει να εισαγάγετε μη αυτόματα μια πλήρη διαδρομή προς το εκτελέσιμο αρχείο. Διαφορετικά, η εξαίρεση δεν θα λειτουργήσει σωστά και το HIPS μπορεί να αναφέρει σφάλματα.

Επίσης, μπορείτε να Επεξεργαστείτε υπάρχουσες διεργασίες ή να τις Καταργήσετε από τις εξαιρέσεις.