Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εξαιρέσεις HIPS

Οι εξαιρέσεις σάς επιτρέπουν να εξαιρείτε διεργασίες από τον σε βάθος έλεγχο συμπεριφοράς HIPS.

Για να επεξεργαστείτε τις εξαιρέσεις HIPS, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > HIPS > Σύστημα αποτροπής εισβολών από κεντρικό υπολογιστή > Εξαιρέσεις > Επεξεργασία.


note

Μη συγχέετε τα στοιχεία Εξαιρούμενες επεκτάσεις αρχείων, Εξαιρέσεις ανιχνεύσεων, Εξαιρέσεις επιδόσεων ή Εξαιρέσεις διεργασιών.

Για να εξαιρέσετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη και εισαγάγετε τη διαδρομή σε ένα αντικείμενο ή επιλέξτε το στη δομή δέντρου. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Επεξεργασία ή Κατάργηση επιλεγμένων καταχωρίσεων.