Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εξαιρέσεις επιδόσεων

Οι εξαιρέσεις επιδόσεων σάς επιτρέπουν να εξαιρείτε αρχεία και φακέλους από τη σάρωση.

Για να διασφαλίζεται η σάρωση όλων των αντικειμένων για απειλές, συνιστάται να δημιουργείτε εξαιρέσεις μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειάζεται να εξαιρέσετε ένα αντικείμενο, για παράδειγμα καταχωρίσεις μεγάλων βάσεων δεδομένων που θα επιβραδύνουν τον υπολογιστή σας κατά τη σάρωση ή λογισμικό που παρουσιάζει διενέξεις με τη σάρωση.

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία και φακέλους που θα εξαιρούνται από τη σάρωση στη λίστα εξαιρέσεων μέσω της διαδρομής Εγκατάσταση για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Εξαιρέσεις > Εξαιρέσεις επιδόσεων > Επεξεργασία.


note

Μη συγχέετε τα στοιχεία Εξαιρέσεις ανιχνεύσεων, Εξαιρούμενες επεκτάσεις αρχείων, Εξαιρέσεις HIPS ή Εξαιρέσεις διεργασιών.

Για να εξαιρέσετε ένα αντικείμενο (διαδρομή: αρχείο ή φάκελος) από τη σάρωση, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη και εισαγάγετε την ισχύουσα διαδρομή ή επιλέξτε τη στη δομή δέντρου.

CONFIG_EXCLUDE_PERFORMANCE


note

Αν ένα αρχείο πληροί τα κριτήρια εξαίρεσης από τη σάρωση, δεν θα ανιχνευτεί μια απειλή που βρίσκεται σε αυτό το αρχείο από τη μονάδα Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο ή από τη μονάδα Σάρωση υπολογιστή.

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Εξαιρεί αντικείμενα από τον εντοπισμό.

Επεξεργασία – Επιτρέπει την επεξεργασία επιλεγμένων καταχωρίσεων.

Κατάργηση – Καταργεί επιλεγμένες καταχωρίσεις (πατήστε CTRL + κλικ για να επιλέξετε πολλαπλές καταχωρίσεις).