Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία εξαίρεσης επιδόσεων

Αυτό το παράθυρο διαλόγου εξαιρεί μια συγκεκριμένη διαδρομή (αρχείο ή κατάλογο) για αυτό τον υπολογιστή.


note

Επιλέξτε τη διαδρομή ή εισαγάγετέ τη μη αυτόματα

Για να επιλέξετε την κατάλληλη διαδρομή, κάντε κλικ στο στοιχείο ... στο πεδίο Διαδρομή.

Εάν πληκτρολογείτε μη αυτόματα, δείτε περισσότερα παραδείγματα μορφής εξαίρεσης παρακάτω.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες για να εξαιρέσετε μια ομάδα αρχείων. Το αγγλικό ερωτηματικό (?) αντιπροσωπεύει έναν μεμονωμένο χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει μια συμβολοσειρά που αποτελείται από κανέναν ή περισσότερους χαρακτήρες.


example

Μορφή εξαίρεσης

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε όλα τα αρχεία και τους υποφακέλους που βρίσκονται σε έναν φάκελο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς τον φάκελο και χρησιμοποιήστε τη μάσκα *

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε μόνο αρχεία doc, χρησιμοποιήστε τη μάσκα *.doc

Εάν το όνομα κάποιου εκτελέσιμου αρχείου περιέχει συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων (με διάφορους χαρακτήρες) και γνωρίζετε μόνο τον πρώτο χαρακτήρα (για παράδειγμα, «D»), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή:
D????.exe (τα Λατινικά ερωτηματικά αντικαθιστούν τους χαρακτήρες που λείπουν/είναι άγνωστοι)

Παραδείγματα:

C:\Tools\* – Η διαδρομή πρέπει να τελειώνει με την ανάστροφη κάθετο (\) και τον αστερίσκο (*) για να υποδεικνύεται ότι πρόκειται για έναν φάκελο και ότι θα εξαιρείται το σύνολο του περιεχομένου του φακέλου (αρχεία και υποφάκελοι).

C:\Tools\*.* – Ίδια συμπεριφορά με το C:\Tools\*

C:\Tools – Ο φάκελος Tools δεν θα εξαιρεθεί. Από την άποψη της σάρωσης, το Tools μπορεί να είναι και όνομα αρχείου.

C:\Tools\*.dat – Αυτό θα εξαιρέσει τα αρχεία .dat στο φάκελο Tools.

C:\Tools\sg.dat - Αυτό θα εξαιρέσει το συγκεκριμένο αρχείο που βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς τη διαδρομή.


example

Μεταβλητές συστήματος σε εξαιρέσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές συστήματος όπως το %PROGRAMFILES% για να καθορίσετε εξαιρέσεις σάρωσης.

Για να εξαιρέσετε το φάκελο «Αρχεία εφαρμογών» χρησιμοποιώντας αυτή τη μεταβλητή, χρησιμοποιήστε τη διαδρομή %PROGRAMFILES%\* (μη ξεχάσετε να προσθέσετε την ανάστροφη κάθετο και τον αστερίσκο στο τέλος της διαδρομής) όταν κάνετε προσθήκη στις εξαιρέσεις.

Για να εξαιρέσετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους σε έναν υποκατάλογο %PROGRAMFILES%, χρησιμοποιήστε τη διαδρομή %PROGRAMFILES%\Εξαιρούμενος_Κατάλογος\*

arrow_down_home Ανάπτυξη λίστας των υποστηριζόμενων μεταβλητών συστήματος


important

Οι χαρακτήρες wildcard στην μέση μιας διαδρομής δεν υποστηρίζονται

Η χρήση χαρακτήρων wildcard στη μέση μιας διαδρομής (για παράδειγμα C:\Tools\*\Data\file.dat) μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν υποστηρίζεται επίσημα για τις εξαιρέσεις επιδόσεων.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση ειδικών χαρακτήρων στο μέσο της διαδρομής όταν χρησιμοποιείτε εξαιρέσεις ανίχνευσης.


example

Σειρά εξαιρέσεων

Δεν υπάρχουν επιλογές για την προσαρμογή του επιπέδου προτεραιότητας των εξαιρέσεων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κορυφή/τέλος (όπως στην περίπτωση των κανόνων Τείχους προστασίας όπου οι κανόνες εκτελούνται από την κορυφή προς το τέλος).

Όταν ο πρώτος κανόνας που εφαρμόζεται αντιστοιχιστεί από τη σάρωση, δεν θα αξιολογηθεί ο δεύτερος κανόνας που εφαρμόζεται.

Όσο λιγότεροι είναι οι κανόνες, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της σάρωσης.

Αποφεύγετε τη δημιουργία ταυτόχρονων κανόνων.