Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση για προχωρημένους του HIPS

Οι ακόλουθες επιλογές είναι χρήσιμες για την εξάλειψη σφαλμάτων και την ανάλυση της συμπεριφοράς μιας εφαρμογής:

Επιτρέπεται πάντα η φόρτωση προγραμμάτων οδήγησης – Επιτρέπεται πάντα η φόρτωση ορισμένων προγραμμάτων οδήγησης ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση της λειτουργίας φιλτραρίσματος, εκτός εάν αποκλείονται ρητά από κάποιον κανόνα του χρήστη.

Καταγραφή όλων των αποκλεισμένων λειτουργιών - Όλες οι αποκλεισμένες λειτουργίες θα εγγραφούν στο αρχείο καταγραφής HIPS. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα μόνο κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων ή εάν σας ζητηθεί από την Τεχνική υποστήριξη της ESET, επειδή μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο αρχείο καταγραφής και να επιβραδύνει τον υπολογιστή σας.

Ειδοποίηση όταν σημειώνονται αλλαγές στις εφαρμογές εκκίνησης – Εμφανίζει μια ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας κάθε φορά που προστίθεται ή αφαιρείται μια εφαρμογή από την εκκίνηση του συστήματος.