Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Φίλτρο εξαίρεσης για προστασία που βασίζεται σε cloud

Το Φίλτρο εξαίρεσης σάς επιτρέπει να εξαιρείτε ορισμένα αρχεία ή φακέλους από την υποβολή δειγμάτων. Τα αρχεία που θα περιλαμβάνονται στην εξαίρεση δεν θα αποστέλλονται ποτέ στα εργαστήρια της ESET για ανάλυση, ακόμη κι αν περιέχουν ύποπτο κώδικα. Οι συνηθισμένοι τύποι αρχείων (όπως .doc κ.λπ.) εξαιρούνται από προεπιλογή.


note

Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για να εξαιρείτε αρχεία που μπορεί να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως έγγραφα ή υπολογιστικά φύλλα.


example

Για να εξαιρέσετε αρχεία που έχουν ληφθεί από τη διεύθυνση download.domain.com, κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Προστασία που βασίζεται σε cloud > Υποβολή δειγμάτων > Εξαιρέσεις και προσθέστε την εξαίρεση *download.domain.com*.