Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

ESET LiveGuard

Το ESET LiveGuard είναι μια δυνατότητα η οποία προσθέτει ένα επίπεδο προστασίας που βασίζεται στο cloud που είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μετριάζει τις απειλές που εμφανίζονται για πρώτη φορά.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, ύποπτα δείγματα που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ως κακόβουλο λογισμικό και ενδέχεται να μεταφέρουν κακόβουλο λογισμικό υποβάλλονται αυτόματα στο cloud της ESET. Τα υποβληθέντα δείγματα εκτελούνται σε περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης και αξιολογούνται από τους προηγμένους μηχανισμούς ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού. Τα κακόβουλα δείγματα ή τα ύποπτα ανεπιθύμητα μηνύματα email υποβάλλονται στο ESET LiveGrid®. Ο χειρισμός των συνημμένων στα email γίνεται ξεχωριστά και μπορεί να υποβληθούν στο ESET LiveGuard. Μπορείτε να ορίσετε το εύρος των αρχείων που υποβάλλονται και την περίοδο διατήρησης των αρχείων στο cloud της ESET. Τα έγγραφα και τα αρχεία PDF με ενεργό περιεχόμενο (μακροεντολές, javascript) δεν υποβάλλονται από προεπιλογή.

Το ESET LiveGuard μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στη διαδρομή:

Κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις > Προστασία υπολογιστή

Εγκατάσταση για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Προστασία που βασίζεται σε Cloud

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για προχωρημένους για το ESET LiveGuard, ανοίξτε τα στοιχεία Εγκατάσταση για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Προστασία που βασίζεται σε Cloud > ESET LiveGuard.

Ενέργεια μετά την ανίχνευση – Ρυθμίζει την ενέργεια που θα εκτελείται εάν το αναλυμένο δείγμα αξιολογηθεί ως απειλή.

Προληπτική προστασία – Επιτρέπει ή αποκλείει την εκτέλεση αρχείων που αναλύονται από το ESET LiveGuard. Εάν ένα αρχείο είναι ύποπτο, η προληπτική προστασία αποκλείει την εκτέλεσή του μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάλυση. Η προληπτική προστασία ανιχνεύει αρχεία από τις ακόλουθες προελεύσεις:

Αρχεία που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Λήψη από πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Αρχεία που εξάγονται από μια μη κρυπτογραφημένη ή κρυπτογραφημένη αρχειοθήκη χρησιμοποιώντας ένα από τα υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα αρχειοθήκης

Εκτελεσμένα και ανοιγμένα αρχεία που βρίσκονται σε αφαιρούμενη συσκευή

Δείτε τις υποστηριζόμενες εφαρμογές στον παρακάτω πίνακα:

Προγράμματα περιήγησης

Προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Βοηθητικά προγράμματα αρχειοθήκης

Αφαιρούμενες συσκευές

Internet Explorer

Microsoft Outlook

WinRAR

Μονάδα flash USB

Microsoft Edge

Mozilla Thunderbird

WinZIP

Σκληρός δίσκος USB

Chrome

Microsoft Mail

Ενσωματωμένο πρόγραμμα αποσυσκευασίας της Εξερεύνησης αρχείων της Microsoft

CD/DVD

Firefox

 

7zip

Δισκέτα

Opera

 

 

Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών

Brave Πρόγραμμα περιήγησης

 

 

 


note

Σημείωση

Τα αρχεία που αντιγράφονται χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση αρχείων των Windows από μια εξαιρούμενη τοποθεσία σε μια προστατευμένη τοποθεσία αποκλείονται από την προληπτική προστασία, επειδή το ESET Security Ultimate αναγνωρίζει το αρχείο explorer.exe ως βοηθητικό πρόγραμμα αρχειοθήκης.


note

Εάν η προληπτική προστασία έχει ρυθμιστεί σε Αποκλεισμός εκτέλεσης μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος ανάλυσης και θέλετε να καταργήσετε τον αποκλεισμό του αρχείου που αναλύεται, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση αποκλεισμού του αρχείου που αναλύεται από το ESET LiveGuard.

Μέγιστος χρόνος αναμονής για το αποτέλεσμα της ανάλυσης (λεπτά) – Ρυθμίζει τον χρόνο μετά τον οποίο θα καταργηθεί ο αποκλεισμών των αναλυμένων αρχείων, ανεξάρτητα εάν έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση.


Το ESET LiveGuard θα σας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση ανάλυσης χρησιμοποιώντας ειδοποιήσεις. Δείτε τις διαθέσιμες ειδοποιήσεις παρακάτω:

Τίτλος ειδοποίησης

Περιγραφή

ICON_INFO Το αρχείο αποκλείστηκε λόγω ανάλυσης

Το αρχείο αποκλείστηκε από το ESET LiveGuard. Το ESET LiveGuard αναλύει το αρχείο για να διασφαλίσει ότι είναι ασφαλές για χρήση. Μπορείτε να περιμένετε ή να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κατάργηση αποκλεισμού του αρχείου – Καταργεί τον αποκλεισμό του αρχείου, αλλά η ανάλυση συνεχίζεται. Θα λάβετε μια ειδοποίηση σχετικά με το αποτέλεσμα. Αυτό δεν συνιστάται εάν δεν είστε σίγουροι για την ακεραιότητα του αρχείου.

Αλλαγή ρυθμίσεων – Ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων προστασίας υπολογιστή, όπου μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ESET LiveGuard και την προληπτική προστασία του.

ICON_INFO Ο αποκλεισμός του αρχείου καταργήθηκε

Το αρχείο δεν είναι πλέον αποκλεισμένο. Η ανάλυση συνεχίζεται και θα λάβετε μια ειδοποίηση σχετικά με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο.

ICON_CAUTION Το αρχείο εξακολουθεί να αναλύεται

Το ESET LiveGuard απαιτεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την ανάλυση. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο, εάν απαιτείται.

ICON_WARNING Η απειλή διαγράφτηκε

Το ESET LiveGuard ολοκλήρωσε την ανάλυση και το αρχείο περιείχε απειλή. Το αρχείο καθαρίστηκε.

MAIN_SETTING_ICON_ALLOW Το αρχείο είναι ασφαλές για χρήση

Το ESET LiveGuard ολοκλήρωσε την ανάλυση και το αρχείο είναι ασφαλές για χρήση.

Εάν το ESET LiveGuard δεν λειτουργεί σωστά, θα λάβετε μια ειδοποίηση στη διαδρομή κύριο παράθυρο του προγράμματος > Επισκόπηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ειδοποίηση για να επιλύσετε το ζήτημα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα, Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.