Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό

Η πρόσβαση στην ενότητα Σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό είναι εφικτή από τη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους σάρωσης για τα προφίλ σάρωσης.

Σάρωση κατ' απαίτηση

Επιλεγμένο προφίλ – Ένα συγκεκριμένο σύνολο παραμέτρων που χρησιμοποιείται από τη σάρωση κατ' απαίτηση. Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα στη Λίστα προφίλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο θέμα Προφίλ σάρωσης.

Αφού επιλέξετε το προφίλ σάρωσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων επιλογών:

Προορισμοί σάρωσης – Εάν θέλετε να σαρώσετε έναν συγκεκριμένο προορισμό ή μια ομάδα προορισμών, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Προορισμοί σάρωσης και καθορίστε μια επιλογή από τη δομή (δέντρο) φακέλων. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο θέμα Προορισμοί σάρωσης.

Προστασία κατ' απαίτηση και εκμάθησης υπολογιστή – Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιπέδων αναφοράς και προστασίας για κάθε προφίλ σάρωσης. Από προεπιλογή, τα προφίλ σάρωσης χρησιμοποιούν την ίδια ρύθμιση με εκείνη που ορίζεται στην Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο. Απενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Χρήση ρυθμίσεων προστασίας πραγματικού χρόνου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προσαρμοσμένων επιπέδων αναφοράς και προστασίας. Ανατρέξτε στο θέμα Προστασίες για μια λεπτομερή επεξήγηση των επιπέδων αναφοράς και προστασίας.

ThreatSense – Επιλογές του στοιχείου «Ρυθμίσεις για προχωρημένους», όπως επεκτάσεις αρχείων που θέλετε να ελέγξετε και μέθοδοι ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ThreatSense.