Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προφίλ σάρωσης

Υπάρχουν 4 προκαθορισμένα προφίλ σάρωσης στο ESET Security Ultimate:

Έξυπνη σάρωση – Αυτό είναι το προεπιλεγμένο προφίλ σάρωσης για προχωρημένους. Το προφίλ έξυπνης σάρωσης χρησιμοποιεί τεχνολογία Έξυπνης βελτιστοποίησης, η οποία εξαιρεί αρχεία που βρέθηκαν καθαρά σε προηγούμενη σάρωση και δεν έχουν τροποποιηθεί μετά από αυτή τη σάρωση. Αυτό επιτρέπει μικρότερους χρόνους σάρωσης με ελάχιστη επίπτωση στην ασφάλεια του συστήματος.

Σάρωση μενού περιβάλλοντος – Μπορείτε να ξεκινήσετε μια σάρωση κατ' απαίτηση οποιουδήποτε αρχείου από το μενού περιβάλλοντος. Το προφίλ Σάρωσης μενού περιβάλλοντος σάς επιτρέπει να ορίσετε μια ρύθμιση παραμέτρων σάρωσης που θα χρησιμοποιείται όταν θα ενεργοποιείτε τη σάρωση με αυτόν τον τρόπο.

Σάρωση σε βάθος – Το προφίλ Σάρωσης σε βάθος δεν χρησιμοποιεί έξυπνη βελτιστοποίηση από προεπιλογή, συνεπώς δεν εξαιρείται κανένα αρχείο από τη σάρωση όταν χρησιμοποιείται αυτό το προφίλ.

Σάρωση υπολογιστή – Αυτό είναι το προεπιλεγμένο προφίλ που χρησιμοποιείται στην τυπική σάρωση υπολογιστή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους σάρωσης που προτιμάτε για μελλοντικές σαρώσεις. Συνιστούμε να δημιουργήσετε διαφορετικό προφίλ (με διάφορους προορισμούς σάρωσης, μεθόδους σάρωσης και άλλες παραμέτρους) για κάθε τύπο σάρωσης που πραγματοποιείτε συχνά.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Σαρώσεις κακόβουλου λογισμικού > Σάρωση κατ' απαίτηση > Λίστα προφίλ > Επεξεργασία. Το παράθυρο Διαχείριση προφίλ περιλαμβάνει το αναπτυσσόμενο μενού Επιλεγμένο προφίλ, το οποίο παραθέτει τα υπάρχοντα προφίλ σάρωσης και την επιλογή να δημιουργήσετε ένα νέο. Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ενός προφίλ σάρωσης που θα ταιριάζει στις ανάγκες σας, ανατρέξτε στο θέμα ThreatSense, για την περιγραφή κάθε παραμέτρου των ρυθμίσεων σάρωσης.


note

Υποθέστε ότι θέλετε να δημιουργήσετε το προσωπικό σας προφίλ σάρωσης και η διαμόρφωση της επιλογής Σάρωση του υπολογιστή σας σας ικανοποιεί εν μέρει, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιείται σάρωση προγραμμάτων συσκευασίας χρόνου εκτέλεσης ή ενδεχομένως μη ασφαλών εφαρμογών και επίσης θέλετε να εφαρμόσετε Πάντα αποκατάσταση ανίχνευσης. Εισαγάγετε το όνομα του νέου προφίλ στο παράθυρο Διαχείριση προφίλ και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Εισαγάγετε το νέο σας προφίλ από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλεγμένο προφίλ, ρυθμίστε τις υπόλοιπες παραμέτρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε το νέο προφίλ σας.