Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προορισμοί σάρωσης

Το αναπτυσσόμενο μενού Προορισμοί σάρωσης σάς επιτρέπει να επιλέξετε προκαθορισμένους προορισμούς σάρωσης.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις προφίλ – Επιλέγει προορισμούς που καθορίζονται από το επιλεγμένο προφίλ σάρωσης.

Αφαιρούμενα μέσα – Επιλέγει δισκέτες, συσκευές αποθήκευσης USB, CD/DVD.

Τοπικές μονάδες – Επιλέγει όλες τις μονάδες σκληρού δίσκου του συστήματος.

Μονάδες δικτύου – Επιλέγει όλες τις χαρτογραφημένες μονάδες δικτύου.

Προσαρμοσμένη επιλογή – Ακυρώνει όλες τις προηγούμενες επιλογές.

Η δομή φακέλων (δέντρου) περιέχει επίσης συγκεκριμένους προορισμούς σάρωσης.

Λειτουργική μνήμη – Σαρώνει όλες τις διεργασίες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από τη λειτουργική μνήμη.

Τομείς εκκίνησης/UEFI – Σαρώνει τους τομείς εκκίνησης και UEFI για την παρουσία κακόβουλου λογισμικού. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Εργαλείο σάρωσης UEFI στο γλωσσάρι.

Βάση δεδομένων WMI – Σαρώνει ολόκληρη τη βάση δεδομένων Windows Management Instrumentation WMI, όλους τους χώρους ονομάτων, όλες τις παρουσίες κλάσεων και όλες τις ιδιότητες. Αναζητά αναφορές σε μολυσμένα αρχεία ή κακόβουλο λογισμικό που είναι ενσωματωμένα ως δεδομένα.

Μητρώο συστήματος – Σαρώνει ολόκληρο το μητρώο συστήματος, όλα τα κλειδιά και τα δευτερεύοντα κλειδιά. Αναζητά αναφορές σε μολυσμένα αρχεία ή κακόβουλο λογισμικό που είναι ενσωματωμένα ως δεδομένα. Κατά τον καθαρισμό των ανιχνεύσεων, η αναφορά παραμένει στο μητρώο για να διασφαλίζεται ότι δεν θα χαθούν σημαντικά δεδομένα.

Για να μεταβείτε γρήγορα σε έναν προορισμό σάρωσης (αρχείο ή φάκελο), πληκτρολογήστε τη διαδρομή του στο πεδίο κειμένου κάτω από τη δομή δέντρου. Στη διαδρομή γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για να συμπεριλάβετε τον προορισμό στη σάρωση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του στη δομή δέντρου.