Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σάρωση σε κατάσταση αδράνειας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σάρωση σε κατάσταση αδράνειας στο στοιχείο Εγκατάσταση για προχωρημένους στη διαδρομή Μηχανισμός ανίχνευσης > Σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό > Σάρωση σε κατάσταση αδράνειας.

Σάρωση σε κατάσταση αδράνειας

Ενεργοποιήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ενεργοποίηση σάρωσης σε κατάσταση αδράνειας για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, εκτελείται μια σιωπηλή σάρωση υπολογιστή σε όλες τις τοπικές μονάδες δίσκου.

Από προεπιλογή, η σάρωση σε κατάσταση αδράνειας δεν εκτελείται όταν ο υπολογιστής (φορητός) τροφοδοτείται από μπαταρία. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτήν τη ρύθμιση ενεργοποιώντας το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Εκτέλεση ακόμη κι αν ο υπολογιστής τροφοδοτείται από μπαταρία στην Εγκατάσταση για προχωρημένους.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση καταγραφής στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, ώστε να καταγράφεται μια έξοδος σάρωσης υπολογιστή στην ενότητα Αρχεία καταγραφής (από το κύριο παράθυρο του προγράμματος κάντε κλικ στα Εργαλεία > Αρχεία καταγραφής και επιλέξτε Σάρωση υπολογιστή από το αναπτυσσόμενο μενού Καταγραφή).

Ανίχνευση κατάστασης αδράνειας

Δείτε την ενότητα Ερεθίσματα ανίχνευσης σε κατάσταση αδράνειας για μια πλήρη λίστα προϋποθέσεων που πρέπει να εκπληρώνονται για να ενεργοποιηθεί η σάρωση σε κατάσταση αδράνειας.

ThreatSense – Επιλογές του στοιχείου «Ρυθμίσεις για προχωρημένους», όπως επεκτάσεις αρχείων που θέλετε να ελέγξετε και μέθοδοι ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται. Ανατρέξτε στο θέμα ThreatSense για περισσότερες πληροφορίες.