Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ανίχνευση κατάστασης αδράνειας

Η ρύθμιση παραμέτρων της ανίχνευσης σε κατάσταση αδράνειας μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό > Σάρωση σε κατάσταση αδράνειας > Ανίχνευση κατάστασης αδράνειας. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν ένα ερέθισμα για Σάρωση σε κατάσταση αδράνειας:

Απενεργοποίηση οθόνης ή προστασίας οθόνης

Κλείδωμα υπολογιστή

Αποσύνδεση χρήστη

Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες για κάθε αντίστοιχη κατάσταση, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα διάφορα ερεθίσματα ανίχνευσης σε κατάσταση αδράνειας.