Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Σάρωση κατά την εκκίνηση

Από προεπιλογή ο αυτόματος έλεγχος κατά την εκκίνηση θα εκτελείται κατά την εκκίνηση του συστήματος και κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων του μηχανισμού ανίχνευσης. Αυτή η σάρωση εξαρτάται από τη Ρύθμιση παραμέτρων του προγραμματισμού εργασιών και των εργασιών.

Οι επιλογές σάρωσης κατά την εκκίνηση αποτελούν μέρος της εργασίας χρονοδιαγράμματος Έλεγχος αρχείων κατά την εκκίνηση του συστήματος. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της εργασίας, μεταβείτε στο στοιχείο Εργαλεία > Προγραμματισμός εργασιών, κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτόματος έλεγχος αρχείων κατά την εκκίνηση και, στη συνέχεια, Επεξεργασία. Στο τελευταίο βήμα, θα εμφανιστεί το παράθυρο Αυτόματος έλεγχος αρχείων κατά την εκκίνηση. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία εργασίας χρονοδιαγράμματος και τη διαχείριση, δείτε την ενότητα Δημιουργία νέων εργασιών.

ThreatSense – Επιλογές του στοιχείου «Ρυθμίσεις για προχωρημένους», όπως επεκτάσεις αρχείων που θέλετε να ελέγξετε και μέθοδοι ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται. Ανατρέξτε στο θέμα ThreatSense για περισσότερες πληροφορίες.