Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αυτόματος έλεγχος αρχείων κατά την εκκίνηση

Όταν δημιουργείτε μια προγραμματισμένη εργασία για τον έλεγχο αρχείων κατά την εκκίνηση του συστήματος, έχετε διάφορες επιλογές για να ρυθμίσετε τις παρακάτω παραμέτρους:

Το αναπτυσσόμενο μενού Προορισμός σάρωσης καθορίζει το βάθος σάρωσης για αρχεία που εκτελούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος βάσει μυστικού πρωτοποριακού αλγόριθμου. Τα αρχεία διευθετούνται σε φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία (σάρωση των περισσότερων αρχείων)

Αρχεία που χρησιμοποιούνται σπάνια

Αρχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως

Αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά

Μόνο τα αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα (σάρωση των λιγότερων αρχείων)

Επίσης περιλαμβάνονται δύο ειδικές ομάδες:

Αρχεία που εκτελούνται πριν από τη σύνδεση του χρήστη – Περιέχει αρχεία από θέσεις στις οποίες η πρόσβαση είναι δυνατή χωρίς σύνδεση του χρήστη (περιλαμβάνει όλες τις θέσεις εκκίνησης, όπως υπηρεσίες, ειδοποιήσεις σύνδεσης στα Windows, καταχωρίσεις χρονοδιαγράμματος των Windows, γνωστές βιβλιοθήκες dll κ.λπ.).

Αρχεία που εκτελούνται μετά τη σύνδεση του χρήστη - Περιέχει αρχεία από θέσεις στις οποίες η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μετά τη σύνδεση του χρήστη (περιλαμβάνει αρχεία που εκτελούνται μόνο από συγκεκριμένο χρήστη, συνήθως αρχεία στη θέση HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Οι λίστες των αρχείων που θα σαρωθούν καθορίζονται για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες. Εάν επιλέξετε χαμηλότερο βάθος σάρωσης για αρχεία που εκτελούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος, τα αρχεία που δεν έχουν σαρωθεί θα σαρωθούν κατά το άνοιγμα ή την εκτέλεση.

Προτεραιότητα σάρωσης – Το επίπεδο προτεραιότητας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρόνου έναρξης σάρωσης:

Σε αδράνεια – η εργασία πραγματοποιείται μόνο όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας,

Ελάχιστη – όταν ο φόρτος συστήματος είναι ο χαμηλότερος δυνατός,

Χαμηλή – σε χαμηλό φόρτο συστήματος,

Κανονική – σε μέτριο φόρτο συστήματος.