Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία βασισμένη σε cloud

Το ESET LiveGrid® (βασισμένο στο προηγμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ESET ThreatSense.Net) αξιοποιεί δεδομένα που υποβάλλουν οι χρήστες της ESET σε όλο τον κόσμο και τα αποστέλλει στο Εργαστήριο ερευνών της ESET. Παρέχοντας ύποπτα δείγματα και μεταδεδομένα από το Διαδίκτυο, το ESET LiveGrid® μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αμέσως στις ανάγκες των πελατών μας και ενημερώνει την ESET για τις πιο πρόσφατες απειλές.

Το ESET LiveGuard είναι μια δυνατότητα η οποία προσθέτει ένα επίπεδο προστασίας που είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μετριάζει τις απειλές που εμφανίζονται για πρώτη φορά. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ύποπτα δείγματα που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ως κακόβουλο λογισμικό και ενδέχεται να μεταφέρουν κακόβουλο λογισμικό υποβάλλονται αυτόματα στο cloud της ESET.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω:

Ενεργοποίηση του συστήματος φήμης ESET LiveGrid®, του συστήματος σχολίων ESET LiveGrid® και του ESET LiveGuard

Το σύστημα φήμης ESET LiveGrid® παρέχει λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων και λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων που βασίζονται στο cloud. Το σύστημα σχολίων ESET LiveGrid® συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας που αφορούν τις απειλές που ανιχνεύτηκαν πρόσφατα. Η δυνατότητα ESET LiveGuard ανιχνεύει νέες απειλές που δεν έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν, αναλύοντας τη συμπεριφορά τους σε ένα περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης.

Μπορείτε να ελέγξετε τη φήμη των Εκτελούμενων διεργασιών και των αρχείων απευθείας από τη διασύνδεση του προγράμματος ή από το μενού περιβάλλοντος, με πρόσθετες πληροφορίες που διατίθεται από το ESET LiveGrid®. Με την προληπτική προστασία του ESET LiveGuard, τα νέα αρχεία αποκλείονται από την εκτέλεση μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος της ανάλυσης.

Ενεργοποιήστε το σύστημα φήμης ESET LiveGrid®

Το σύστημα φήμης ESET LiveGrid® παρέχει λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων και λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων που βασίζονται στο cloud.

Ελέγξτε τη φήμη των Εκτελούμενων διεργασιών και των αρχείων απευθείας από τη διασύνδεση του προγράμματος ή από το μενού περιβάλλοντος με πρόσθετες πληροφορίες που διατίθεται από το ESET LiveGrid®.

Ενεργοποιήστε το σύστημα σχολίων ESET LiveGrid®

Εκτός από το σύστημα φήμης ESET LiveGrid®, το σύστημα σχολίων ESET LiveGrid® θα συλλέγει πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, οι οποίες σχετίζονται με απειλές που εντοπίστηκαν πρόσφατα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Δείγμα ή αντίγραφο του αρχείου στο οποίο εμφανίστηκε η απειλή

Τη διαδρομή προς το αρχείο

Όνομα αρχείου

Ημερομηνία και ώρα

Τη διεργασία με την οποία εμφανίστηκε η απειλή στον υπολογιστή σας

Πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας

Από προεπιλογή, το ESET Security Ultimate είναι διαμορφωμένο ώστε να υποβάλλει ύποπτα αρχεία στο Εργαστήριο ιών της ESET για λεπτομερή ανάλυση. Αρχεία με ορισμένες επεκτάσεις όπως .doc ή .xls εξαιρούνται πάντα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλες επεκτάσεις αν υπάρχουν συγκεκριμένα αρχεία των οποίων την αποστολή θέλετε, εσείς ή ο οργανισμός σας, να αποφύγετε.


note

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την αποστολή των σχετικών δεδομένων στην Πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να επιλέξτε να μην ενεργοποιήσετε το ESET LiveGrid®

Δεν θα χάσετε καμία λειτουργικότητα στο λογισμικό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, το ESET Security Ultimate ενδέχεται να αποκρίνεται πιο γρήγορα σε νέες απειλές εάν ενεργοποιηθεί το ESET LiveGrid®. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το ESET LiveGrid® προηγουμένως και το έχετε απενεργοποιήσει, ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα πακέτα δεδομένων για αποστολή. Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση, αυτά τα πακέτα θα αποσταλούν στην ESET. Μόλις αποσταλούν όλες οι τρέχουσες πληροφορίες, δεν θα δημιουργηθούν άλλα πακέτα.


note

Διαβάστε περισσότερα για το ESET LiveGrid® στο γλωσσάρι.

Δείτε τις εικονογραφημένες οδηγίες που είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά και αρκετές άλλες γλώσσες, για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ESET LiveGrid® στο ESET Security Ultimate.


Ρύθμιση παραμέτρων για την προστασία βασισμένη σε cloud στην Εγκατάσταση για προχωρημένους

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για το ESET LiveGuard και το ESET LiveGrid®, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Προστασία που βασίζεται σε Cloud.

Ενεργοποίηση του συστήματος φήμης ESET LiveGrid® (συνιστάται) – Το σύστημα φήμης ESET LiveGrid® βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των λύσεων της ESET για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό, συγκρίνοντας σαρωμένα αρχεία σε μια βάση δεδομένων με λίστες αποκλεισμένων και λίστες μη αποκλεισμένων στοιχείων στο cloud.

Ενεργοποίηση του συστήματος σχολίων ESET LiveGrid® – Αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα υποβολής (περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα Υποβολής δειγμάτων), μαζί με αναφορές τερματισμού λειτουργίας και στατιστικά στοιχεία, στο εργαστήριο της ESET για περαιτέρω ανάλυση.

Ενεργοποίηση του ESET LiveGuard – Η δυνατότητα ESET LiveGuard LiveGuard ανιχνεύει νέες απειλές που δεν έχουν εντοπιστεί ξανά, αναλύοντας τη συμπεριφορά τους σε ένα περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης. Το ESET LiveGuard μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον ενεργοποιηθεί το ESET LiveGrid®.

Υποβολή αναφορών διακοπής λειτουργίας και διαγνωστικών δεδομένων – Υποβολή δεδομένων διαγνωστικών ελέγχων που σχετίζονται με το ESET LiveGrid®, όπως αναφορές διακοπής λειτουργίας και αρχεία ένδειξης σφαλμάτων μνήμης των λειτουργικών μονάδων. Συνιστάται να παραμένει ενεργό για να βοηθά την ESET στη διάγνωση προβλημάτων, στη βελτίωση των προϊόντων και στη διασφάλιση της προστασίας του τελικού χρήστη.

Υποβολή ανώνυμων στατιστικών – Επιτρέψτε στην ESET να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με νέες ανιχνευμένες απειλές, όπως το όνομα της απειλής, την ημερομηνία και ώρα του εντοπισμού, τη μέθοδο ανίχνευσης και τα σχετικά μεταδεδομένα, την έκδοση και τη διαμόρφωση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το σύστημά σας.

Email επικοινωνίας (προαιρετικά) – Το email επικοινωνίας σας μπορεί να συμπεριληφθεί μαζί με ύποπτα αρχεία και να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μαζί σας, αν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση. Σημειώνεται ότι δεν θα λάβετε απάντηση από την ESET παρά μόνο αν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες.

Υποβολή δειγμάτων

Μη αυτόματη υποβολή δειγμάτων – Επιτρέπει την επιλογή μη αυτόματης υποβολής δειγμάτων στην ESET από το μενού περιβάλλοντος, Καραντίνα ή Εργαλεία.

Αυτόματη υποβολή ανιχνευμένων δειγμάτων

Επιλέξτε το είδος δειγμάτων που θα υποβληθούν στην ESET για ανάλυση και για βελτίωση της μελλοντικής ανίχνευσης (το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος δείγματος είναι 64MB). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω:

Όλα τα ανιχνευμένα δείγματα – Όλα τα αντικείμενα που ανιχνεύονται από τον Μηχανισμό ανίχνευσης (συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως ανεπιθύμητων εφαρμογών όταν έχουν ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις σάρωσης).

Όλα τα δείγματα εκτός από έγγραφα – Όλα τα ανιχνευμένα αντικείμενα εκτός από Έγγραφα (δείτε παρακάτω).

Να μην υποβάλλονται – Τα ανιχνευμένα αντικείμενα δεν θα αποστέλλονται στην ESET.

Αυτόματη υποβολή ύποπτων δειγμάτων

Αυτά τα δείγματα θα αποστέλλονται επίσης στην ESET εάν δεν τα ανιχνεύσει ο μηχανισμός ανίχνευσης. Για παράδειγμα, τα δείγματα τα οποία παραλίγο να διαφύγουν την ανίχνευση ή τα οποία θεωρούνται από μία από τις λειτουργικές μονάδες προστασίας του ESET Security Ultimate ως ύποπτα ή έχουν ασαφή συμπεριφορά (το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος δείγματος είναι 64MB).

Εκτελέσιμα αρχεία – Περιλαμβάνονται εκτελέσιμα αρχεία όπως .exe, .dll, .sys.

Αρχειοθήκες – Περιλαμβάνονται τύποι αρχείων αρχειοθήκης όπως .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Δέσμες ενεργειών – Περιλαμβάνονται τύποι αρχείων δέσμης ενεργειών όπως .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Άλλα – Περιλαμβάνονται τύποι αρχείων όπως .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Πιθανώς ανεπιθύμητη αλληλογραφία – Αυτή η ενέργεια θα επιτρέπει την αποστολή πιθανώς ανεπιθύμητων τμημάτων ή ολόκληρων πιθανώς ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με επισύναψη στην ESET για περαιτέρω ανάλυση. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα βελτιωθεί ο γενικός εντοπισμός της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων για μελλοντικό εντοπισμό της δικής σας ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Κατάργηση εκτελέσιμων αρχείων, αρχειοθηκών, δεσμών ενεργειών, άλλων δειγμάτων και πιθανώς ανεπιθύμητων μηνυμάτων email από τους διακομιστές της ESET – Καθορίζει πότε θα καταργούνται τα δείγματα που έχουν υποβληθεί για ανάλυση από το ESET LiveGuard.

Έγγραφα – Περιλαμβάνονται έγγραφα του Microsoft Office ή PDF με ή χωρίς ενεργό περιεχόμενο.

Κατάργηση εγγράφων από τους διακομιστές της ESET – Καθορίζει πότε θα καταργούνται τα έγγραφα που υποβάλλονται για ανάλυση από το ESET LiveGuard.
arrow_down_home Ανάπτυξη για μια λίστα με όλους τους τύπους αρχείων εγγράφων που συμπεριλαμβάνονται

Εξαιρέσεις

Το φίλτρο «Εξαίρεση» σάς επιτρέπει να εξαιρείτε συγκεκριμένα αρχεία ή φακέλους από την υποβολή (για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμο να εξαιρείτε αρχεία που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως έγγραφα ή υπολογιστικά φύλλα). Τα αρχεία που θα περιλαμβάνονται στην εξαίρεση δεν θα αποστέλλονται ποτέ στα εργαστήρια της ESET για ανάλυση, ακόμη κι αν περιέχουν ύποπτο κώδικα. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αρχείων εξαιρούνται από προεπιλογή (.doc κ.λπ.). Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέστε στοιχεία στη λίστα εξαιρούμενων αρχείων.


example

Για να εξαιρέσετε αρχεία που έχουν ληφθεί από τη διεύθυνση download.domain.com, μεταβείτε στα στοιχεία Εγκατάσταση για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > Προστασία που βασίζεται σε cloud > Υποβολή δειγμάτων και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Εξαιρέσεις. Προσθέστε την εξαίρεση .download.domain.com.

Μέγιστο μέγεθος δειγμάτων (MB) – Καθορίζει το μέγιστο μέγεθος των δειγμάτων που υποβάλλονται αυτόματα (1-64 MB).

ESET LiveGuard