Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ενημέρωση

Οι επιλογές ρύθμισης της ενημέρωσης είναι διαθέσιμες στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ενημέρωση. Αυτή η ενότητα καθορίζει πληροφορίες προέλευσης ενημερώσεων, όπως οι διακομιστές ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται και τα δεδομένα ελέγχου ταυτότητας για αυτούς τους διακομιστές.

icon_sectionΕνημέρωση

Το προφίλ ενημέρωσης που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή προεπιλεγμένου προφίλ ενημέρωσης.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ ενημέρωσης.

Αυτόματη εναλλαγή προφίλ – Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε ένα προφίλ ενημέρωσης σε συγκεκριμένο Προφίλ σύνδεσης δικτύου.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια λήψης του μηχανισμού ανίχνευσης ή των ενημερώσεων μονάδων, κάντε κλικ στο στοιχείο Εκκαθάριση που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης ενημερώσεων για να εκκαθαρίσετε τα προσωρινά αρχεία ενημέρωσης /την προσωρινή μνήμη.

Επαναφορά μονάδας

Αν υποπτεύεστε ότι μια νέα ενημέρωση του μηχανισμού ανίχνευσης ή/και των μονάδων του προγράμματος μπορεί να είναι ασταθής ή κατεστραμμένη, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση και να απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Για να γίνεται σωστά η λήψη των ενημερώσεων είναι απαραίτητο να συμπληρώνετε σωστά τις παραμέτρους ενημέρωσης. Εάν χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα ESET επιτρέπεται να επικοινωνεί με το διαδίκτυο (για παράδειγμα, επικοινωνία HTTP).

icon_section Προφίλ

Μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ ενημέρωσης για διάφορες διαμορφώσεις και εργασίες ενημέρωσης. Η δημιουργία προφίλ ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους χρήστες φορητών υπολογιστών που χρειάζονται ένα εναλλακτικό προφίλ για τις ιδιότητες σύνδεσης στο Internet, τις οποίες αλλάζουν τακτικά.

Το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή προφίλ για επεξεργασία εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο προφίλ και είναι καθορισμένο στη ρύθμιση Το προφίλ μου από προεπιλογή. Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία δίπλα στη Λίστα προφίλ, πληκτρολογήστε το Όνομα προφίλ που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.

icon_section Ενημερώσεις

Από προεπιλογή, η ρύθμιση του μενού Τύπος ενημέρωσης ορίζεται σε Τακτική ενημέρωση, για να διασφαλιστεί ότι η λήψη των αρχείων ενημέρωσης θα γίνεται αυτόματα από τον διακομιστή της ESET με τη λιγότερη κίνηση δικτύου. Οι ενημερώσεις προέκδοσης (η επιλογή Ενημέρωση προέκδοσης) είναι ενημερώσεις που έχουν περάσει από ενδελεχείς εσωτερικές δοκιμές και θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο κοινό. Μπορείτε να ωφεληθείτε από την ενεργοποίηση των ενημερώσεων προέκδοσης, αφού θα έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες μεθόδους ανίχνευσης και τις διορθώσεις. Ωστόσο, οι ενημερώσεις προέκδοσης μπορεί να μην είναι αρκετά σταθερές πάντα και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιούνται σε διακομιστές παραγωγής και σταθμούς εργασίας όπου απαιτείται μέγιστη διαθεσιμότητα και σταθερότητα.

Ερώτηση πριν από τη λήψη ενημέρωσης – Το πρόγραμμα θα εμφανίζει μια ειδοποίηση, όπου μπορείτε να επιλέξετε την επιβεβαίωση ή απόρριψη των λήψεων αρχείων ενημέρωσης.

Ερώτηση εάν το μέγεθος ενός αρχείου ενημέρωσης είναι μεγαλύτερο από (kB) – Το πρόγραμμα θα εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης εάν το μέγεθος του αρχείου ενημέρωσης είναι μεγαλύτερο από την καθορισμένη τιμή. Εάν το μέγεθος του αρχείου ενημέρωσης έχει ρυθμιστεί σε 0 kB, το πρόγραμμα θα εμφανίζει πάντα ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Ενημερώσεις μονάδας

Ενεργοποίηση συχνότερων ενημερώσεων της βάσης αναγνώρισης ιών – Η βάση αναγνώρισης ιών θα ενημερώνεται κατά πιο μικρά χρονικά διαστήματα. Η απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ποσοστό ανίχνευσης.

Ενημερώσεις προϊόντος

Ενημερώσεις δυνατοτήτων εφαρμογής – Αυτόματη εγκατάσταση νέων εκδόσεων του ESET Security Ultimate.

icon_section Επιλογές σύνδεσης

Για να χρησιμοποιήσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης για τη λήψη ενημερώσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές σύνδεσης.