Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη εφαρμογής/διαδρομής μητρώου για HIPS

Επιλέξτε μια διαδρομή εφαρμογής αρχείου κάνοντας κλικ στην επιλογή .... Όταν επιλέγετε έναν φάκελο, θα συμπεριληφθούν όλες οι εφαρμογές που βρίσκονται σε αυτή την τοποθεσία.

Με την επιλογή Άνοιγμα Επεξεργαστή Μητρώου θα εκκινήσει η επεξεργασία μητρώου των Windows (regedit). Όταν προσθέτετε μια διαδρομή μητρώου, εισαγάγετε τη σωστή τοποθεσία στο πεδίο Τιμή.

Παραδείγματα της διαδρομής αρχείου ή μητρώου:

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet