Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επιστροφή ενημέρωσης σε προηγούμενη έκδοση

Εάν υποπτεύεστε ότι μια νέα ενημέρωση του μηχανισμού ανίχνευσης ή οι μονάδες προγράμματος μπορεί να είναι ασταθείς ή κατεστραμμένες, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση και να απενεργοποιήσετε προσωρινά τις ενημερώσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ενημερώσεις που απενεργοποιήθηκαν προηγουμένως αν τις είχατε αναβάλει επ' αόριστον.

Το ESET Security Ultimate καταγράφει στιγμιότυπα του μηχανισμού ανίχνευσης και των μονάδων προγράμματος για χρήση με τη δυνατότητα επαναφοράς. Για να δημιουργήσετε στιγμιότυπα βάσης δεδομένων ιών, διατηρήστε ενεργοποιημένο το στοιχείο Δημιουργία στιγμιότυπων των λειτουργικών μονάδων. Εάν έχει ενεργοποιηθεί το στοιχείο Δημιουργία στιγμιότυπων των λειτουργικών μονάδων, το πρώτο στιγμιότυπο δημιουργείται κατά την πρώτη ενημέρωση. Το επόμενο δημιουργείται μετά από 48 ώρες. Το πεδίο Αριθμός τοπικά αποθηκευμένων στιγμιότυπων καθορίζει τον αριθμό των αποθηκευμένων στιγμιότυπων του μηχανισμού ανίχνευσης.


note

Όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός στιγμιότυπων (π.χ. τρία), το παλαιότερο στιγμιότυπο αντικαθίσταται από ένα νέο στιγμιότυπο κάθε 48 ώρες. Το ESET Security Ultimate πραγματοποιεί επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση του μηχανισμού ανίχνευσης και των εκδόσεων ενημερώσεων της μονάδας προγράμματος στο παλαιότερο στιγμιότυπο.

Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά (στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ενημέρωση > Ενημέρωση), θα πρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από το αναπτυσσόμενο μενού Διάρκεια, το οποίο αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει παύση των ενημερώσεων του μηχανισμού ανίχνευσης και των μονάδων προγράμματος.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Επιλέξτε το στοιχείο Μέχρι να ακυρωθεί για να αναβάλλετε επ' αόριστον τις τακτικές ενημερώσεις μέχρι να κάνετε επαναφορά της λειτουργικότητας ενημέρωσης μη αυτόματα. Η ESET δεν συνιστά αυτή την επιλογή, επειδή αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια.

Αν εκτελεστεί επαναφορά, το κουμπί Επαναφορά θα αλλάξει σε Να επιτρέπονται ενημερώσεις. Δεν θα επιτρέπονται ενημερώσεις για το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί από το αναπτυσσόμενο μενού Αναστολή ενημερώσεων. Η έκδοση του μηχανισμού ανίχνευσης υποβιβάζεται στην παλαιότερη διαθέσιμη και αποθηκεύεται ως στιγμιότυπο στο τοπικό σύστημα αρχείων του υπολογιστή.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK


example

Αν υποθέσουμε ότι ο πιο πρόσφατος αριθμός έκδοσης του μηχανισμού ανίχνευσης είναι 22700, οι αριθμοί έκδοσης 22698 και 22696 αποθηκεύονται ως στιγμιότυπα του μηχανισμού ανίχνευσης. Σημειώνεται ότι η έκδοση 22697 δεν είναι διαθέσιμη. Σε αυτό το παράδειγμα, ο υπολογιστής ήταν απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης έκδοσης 22697 και μια πιο πρόσφατη ενημέρωση ήταν διαθέσιμη πριν από τη λήψη της ενημέρωσης έκδοσης 22697. Εάν το πεδίο Αριθμός τοπικά αποθηκευμένων στιγμιότυπων είναι δύο και κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά, ο μηχανισμός ανίχνευσης (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προγράμματος) επαναφέρεται στον αριθμό έκδοσης 22696. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση του μηχανισμού ανίχνευσης έχει υποβαθμιστεί στην οθόνη Ενημέρωση.