Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Χρονικό διάστημα επαναφοράς

Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά (στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ενημέρωση > Ενημέρωση), θα πρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από το αναπτυσσόμενο μενού Διάρκεια, το οποίο αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει παύση των ενημερώσεων του μηχανισμού ανίχνευσης και των μονάδων προγράμματος.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Επιλέξτε το στοιχείο Μέχρι να ακυρωθεί για να αναβάλλετε επ' αόριστον τις τακτικές ενημερώσεις μέχρι να κάνετε επαναφορά της λειτουργικότητας ενημέρωσης μη αυτόματα. Η ESET δεν συνιστά αυτή την επιλογή, επειδή αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια.