Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πώς να δημιουργήσετε εργασίες ενημέρωσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ενημερώσεις μη αυτόματα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις στο κύριο παράθυρο που εμφανίζεται αφού επιλέξετε Ενημέρωση από το κύριο μενού.

Οι ενημερώσεις είναι δυνατό επίσης να εκτελούνται ως προγραμματισμένες εργασίες. Για να διαμορφώσετε μια προγραμματισμένη εργασία, κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία > Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Από προεπιλογή, στο ESET Security Ultimate είναι ενεργοποιημένες οι παρακάτω εργασίες ενημέρωσης:

Τακτική αυτόματη ενημέρωση

Αυτόματη ενημέρωση μετά τη σύνδεση χρήστη

Κάθε εργασία ενημέρωσης μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πέρα από τις προεπιλεγμένες εργασίες ενημέρωσης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες εργασίες ενημέρωσης με διαμόρφωση καθορισμένη από το χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη διαμόρφωση εργασιών ενημέρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Χρονοδιάγραμμα εργασιών.