ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Kural eylemi

Kural koşullarıyla eşleşen mesajlar ve/veya ekler için eylemler ekleyebilirsiniz.


note

Bir kural için birden çok eylem eklemek mümkündür.

Posta aktarım koruması, Posta kutusu veri tabanı koruması ve İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı koruması için kullanılabilir Eylemler listesi (seçeneklerden bazıları seçili koşullarınıza bağlı olarak görünmeyebilir):

Eylem adı

Açıklama

İletiyi karantinaya al

İleti alıcıya teslim edilmez ve posta karantinasına taşınır. Yönetici olmayan kullanıcıların bu kural tarafından karantinaya alınan e-postaları serbest bırakmasına izin vermek istiyorsanız (web arayüzünü veya karantina raporlarını kullanarak) Kullanıcılar tarafından serbest bırakılabilir seçeneğini etkinleştirin.

Eki karantinaya al

E-posta ekini dosya karantinasına yerleştirir. E-posta alıcıya sıfır uzunluğa indirilmiş olan ekle birlikte iletilir.

Eki sil

İleti ekini siler. Bu ileti alıcıya eksiz bir şekilde teslim edilir.

İletiyi reddet

Bir iletiyi siler. SMTP Üzerinden alınan gelen e-postalar için bir NDR (Non-Delivery Report) gönderici sunucu tarafından ouşturulmalıdır.

İletiyi sessizce sil

NDR Oluşturulmadan iletiyi siler.

SCL değerini ayarlama

Belirli bir SCL değerini değiştirir veya ayarlar.

Olay bildirimini yöneticiye gönder

Olay bildirimlerini yöneticiye gönderir. Olay bildirimini e-posta ile gönder özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Bunun ardından, kuralı oluştururken olay iletilerinin biçimini özelleştirebilirsiniz (öneriler için araç ipucunu kullanın). Ayrıca, olay iletileri için ayrıntı düzeyini de seçebilirsiniz, ancak bu, E-posta bildirimleri bölümündeki en düşük ayrıntı düzeyine bağlıdır.

E-posta bildirimi gönder

Tanımladığınız parametrelere göre e-posta bildirimleri gönderir. Alıcıyı belirtin (bildirimi e-posta mesajının orijinal alıcılarına teslim etmek için %Recipients% değişkenini kullanabilirsiniz). Olay mesajlarının Gönderen, Konu ve Biçim değerlerini belirtin (öneriler için araç ipucunu kullanın). Bu eylem yalnızca Posta aktarımı koruması için kullanılabilir.

Antispam taramasını atla

İleti Antispam altyapısı tarafından taranmaz.

Antivirus taramasını atla

İleti antivirus altyapısı tarafından taranmaz.

Kimlik avı taramasını atla

İleti, Kimlik avı koruması tarafından ayrıştırılmaz.

ESET LiveGuard Advanced taramasını atla

Mesaj ESET LiveGuard Advanced koruması tarafından doğrulanmaz.

Diğer kuralları değerlendir

Diğer kuralların değerlendirilmesine olanak sağlar ve kullanıcının birden çok koşul kümesi ve bu koşullara göre gerçekleştirilecek olan birden çok eylem tanımlamasına izin verir.

Olaylara kaydet

Uygulanan kural hakkındaki bilgileri program günlüğüne yazar ve olay iletilerinin biçimini tanımlar (öneriler için araç ipucunu kullanın).

Posta kutusu veri tabanı koruması için %IPAddress% parametresiyle birlikte Olaylara kaydet eylemi yapılandırırsanız, Günlük dosyalarındaki Olay sütunu söz konusu olay için boş olacaktır. Bunun nedeni, Posta kutusunun veri tabanı koruması düzeyinde IP adresi bulunmamasıdır. Bazı seçenekler, tüm koruma düzeylerinde kullanılamaz:

%IPAddress%- İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması ve Posta kutusu veri tabanı koruması tarafından yoksayılır.

%Mailbox% - Posta aktarım koruması tarafından yoksayılır.

Aşağıdaki seçenekler yalnızca Ek işleme kuralları için geçerlidir:

%Attname% - Filtreleme kuralları ve Sonuç işleme kuralları tarafından yoksayılır.

%Attsize% - Filtreleme kuralları ve Sonuç işleme kuralları tarafından yoksayılır.

Başlık alanı ekle

İleti başlığına özel bir dize ekler.

Konu öneki ekle

Konuya bir önek ekler.

Eki eylem bilgisiyle değiştir

Eki, yapılan bir işlemle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren bir metin dosyasıyla değiştirir.

Başlık alanlarını kaldır

Belirtilen parametrelere göre alanları ileti başlığından kaldırır.

İletiyi sil

Enfekte olmuş bir iletiyi siler.

İletinin taşınacağı klasör:

İleti belirli klasöre taşınacak.

İletiyi çöp kutusuna taşı

Bir e-posta iletisini, e-posta istemcisi tarafındaki çöp klasörüne taşır.

DMARC ilkesini uygulama

DMARC sonuç şartı karşılanırsa, e-posta iletisi göndericinin etki alanı için DMARC DNS kaydında belirtilen ilkeye göre ele alınır.

Ayarlar menüsünde veya Posta aktarımı katmanı için Gelişmiş ayarlar (F5) > Sunucu > Antivirus ve Antispyware'de Antivirus korumasını devre dışı bırakırsanız şu kural işlemleri de etkilenir:

Eki karantinaya al

Eki sil