ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Kurallar

Kurallar, e-posta filtreleme koşullarını ve filtrelenen e-postalarda gerçekleştirilecek işlemleri manuel olarak tanımlamanıza olanak sağlar. Posta aktarımı koruması, Posta kutusu veri tabanı koruması ve İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taramasının her biri için farklı koşullar ve işlemler de tanımlayabilirsiniz. Her koruma türü mesajları, özellikle de Posta aktarımı korumasını işlerken biraz farklı bir yaklaşım kullandığından bu yararlıdır.


note

Sisteminizde Posta kutusu veri tabanı koruması, İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması ve Posta aktarımı koruması için kullanılabilir olan kurallar, ESET Mail Security uygulamasının bulunduğu sunucuya yüklenen Microsoft Exchange Server sürümüne göre değişir.


important

İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması için yanlış bir şekilde tanımlanan kurallar, Posta kutusu veri tabanlarında geri alınamaz değişikliklere neden olabilir. İlk defa kurallarla birlikte İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taramasını çalıştırmadan önce Posta kutusu veri tabanının en son yedeklemelerine sahip olduğunuzdan emin olun. Kuralların beklentilerinize göre çalıştığını doğrulamanızı önemle tavsiye ederiz. Tüm diğer işlemler Posta kutusu veri tabanlarına değişiklik yapabileceğinden, doğrulama için yalnızca Etkinliklere kaydet eylemine sahip kuralları tanımlayın. Doğrulamadan memnunsanız Eki sil gibi yıkıcı kural eylemleri ekleyebilirsiniz.

Kurallar üç düzeyde sınıflandırılır ve şu sırada değerlendirilir:

Filtreleme kuralları (1) - Antispam, antivirus ve kimlik avı koruması taramasından önce değerlendirilir

Ek işleme kuralları (2) - Antivirus taraması sırasında değerlendirilir

Sonuç işleme kuralları (3) - Antispam, antivirus ve kimlik avı koruması taramasından sonra değerlendirilir

Aynı değerlendirme düzeyine sahip kurallar, kurallar penceresinde görüntülenen sırayla gözden geçirilir. Yalnızca aynı düzeydeki kuralların sırasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, birden çok ffiltreleme kuralınız varsa, bu kuralların uygulandıkları sırayı değiştirebilirsiniz. Sıralarını, Filtreleme kurallarından önce Ek işleme kurallarını koyarak değiştiremezsiniz. Bu durumda Yukarı/Aşağı düğmeleri kullanılamaz. Bu durumda farklı düzeylere ait kuralları karıştıramazsınız.

İsabetler sütunu, kuralın kaç kez başarılı bir şekilde uygulandığını gösterir. Bir onay kutusunun (her kural adının solunda yer alır) işaretinin kaldırılması, ilgili onay kutusu yeniden işaretlenene kadar kuralı devre dışı bırakır.

rule_list

Seçilen kural için sayacı sıfırlamak üzere Sıfırla öğesini tıklayın (İsabetler sütunu). ESET PROTECT ilkesinden atanan bir yapılandırmayı görüntülemek için Görüntüle'yi seçin.


important

Normalde bir kuralın koşulları yerine getirilmezse, kural değerlendirmesi daha düşük önceliğe sahip diğer kurallar için durdurulur. Ancak gerekirse, değerlendirmenin devam etmesi için Diğer kuralları değerlendir adlı özel Kural eylemini kullanabilirsiniz.

Bir ileti, Posta aktarımı koruması, Posta kutusu veri tabanı koruması veya İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması tarafından işlendiğinde kurallar ilgili ileti için denetlenir. Her koruma katmanının ayrı bir kural kümesi vardır.

Posta kutusu veri tabanı koruması veya İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması kural koşulları karşılandığında, kural sayacı 2 kez veya daha çok artabilir. Bunun nedeni, koruma katmanlarının bir iletinin gövdesine ve eklerine ayrı ayrı erişmesidir, böylece kurallar her bölüme ayrı ayrı uygulanır. Ayrıca posta kutusu veri tabanı koruması kuralları arka plan taraması sırasında da uygulanır (örneğin, yeni bir tespit altyapısı indirilmesinin ardından ESET Mail Security posta kutusu taraması yaparken); bu durum kural sayacını (İsabet) artırabilir.

Kural sihirbazı

1.Ekle öğesini (ortadaki) tıkladığınızda açılan Kural koşulu penceresinde koşul türünü, işlemini ve değerini seçebilirsiniz. Önce koşulları, sonra eylemleri tanımlayın.


important

Birden çok koşul tanımlayabilirsiniz. Bunun için, koşulların tümü uygulanacak kural için karşılanmalıdır. Tüm koşullar AND mantıksal operatörü kullanılarak bağlanır. Koşullardan çoğu karşılansa ve sadece bir tanesi karşılanmazsa bile, koşul değerlendirme sonucu karşılanmadı olarak belirtilir ve kural eylemi alınamaz.

2.Kural eylemi eklemek için alt taraftaki Ekle öğesini tıklayın.


note

Bir kural için birden fazla eylem ekleyebilirsiniz.

rule_wizard

3.Koşullar ve eylemler tanımlandıktan sonra, kural için bir Ad yazın (kuralı tanımanıza yardımcı olacak bir ad olmalıdır). Bu ad, Kurallar listesinde görünür. Ad zorunlu bir alandır. Kırmızı renkle vurgulanıyorsa metin kutusuna kural adını girip kuralı oluşturmak için Tamam düğmesini tıklatın. Kırmızı vurgu, kural adını girmiş olsanız bile yok olmaz. Tamam'ı tıklamanızın ardından yok olacaktır.

4.Kuralları hazırlamak istiyor ancak daha sonra kullanmayı planlıyorsanız, kuralı devre dışı bırakmak için Etkin öğesinin yanındaki anahtarı tıklatabilirsiniz. Kuralı etkinleştirmek için etkinleştirmek istediğiniz kuralın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.


note

Yeni bir kural eklenir veya mevcut kural üzerinde değişiklik yapılırsa mesaj yeniden taraması yeni veya değiştirilen kurallar kullanılarak otomatik olarak başlatılır.

Kuralları nasıl kullanabileceğinizi görmek için Kural örnekleri bölümüne bakın.