ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Yönlendirme

ESET Mail Security, seçili ayrıntı düzeyine sahip bir olay meydana gelirse otomatik olarak bildirim e-postaları gönderebilir.

E-postaya ilet

E-posta bildirimlerini etkinleştirmek için Bildirimleri e-postaya yönlendir seçeneğini etkinleştirin.

Yönlendirilen bildirimler

Hangi masaüstü bildirimlerinin e-postaya yönlendirileceğini seçin.

E-posta ayarları

Bildirimler için en az ayrıntı düzeyi - Gönderilecek bildirimlerin en düşük ayrıntı düzeyini belirtir.

Tanılama - Programı ve yukarıdaki tüm kayıtları hassas bir şekilde ayarlamak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgilendirici – Başarılı güncelleme mesajları dahil olmak üzere standart olmayan ağ olayları ve yukarıdaki tüm kayıtlar gibi bilgilendirici mesajları kaydeder.

Uyarılar – Kritik hataları ve uyarı mesajlarını kaydeder (Antistealth düzgün çalışmıyor veya güncelleme başarısız).

Hatalar - "Dosya indirme hatası" gibi hatalar ve kritik hatalar kaydedilir.

Kritik - Yalnızca kritik hataları günlüğe kaydeder.

Her bildirimi ayrı bir e-posta olarak gönder

Etkinleştirildiğinde alıcı her bir bildirim için yeni bir e-posta alır. Bu, kısa bir sürede çok sayıda e-posta alınmasına neden olabilir.

Şu aralıktan sonra yeni bildirim e-postaları gönder (dk.):

Dakika cinsinden belirtilen aralığın ardından yeni bildirim e-posta ile gönderilir. Bu bildirimleri hemen göndermek istiyorsanız, değeri 0 olarak ayarlayın.

Gönderen adresi

Gönderici adresi - Bildirim e-postalarının başlığında görüntülenecek olan gönderici adresini girin. Alıcı Kimden alanında bu adresi görür.

Alıcı adresi

Bildirim e-postalarının üst bilgisinde görüntülenecek alıcının e-posta adresini belirtin. Birden çok e-posta adresini ayırmak için noktalı virgül ";" kullanın.

SMTP sunucusu

Uyarı ve bildirim göndermek için kullanılan SMTP sunucusunun adı. Bu, genellikle Microsoft Exchange Server'ınızın adıdır.


note

TLS şifrelemesine sahip SMTP sunucuları ESET Mail Security tarafından desteklenir.

Kullanıcı adı ve parola

SMTP sunucusu kimlik doğrulaması gerektiriyorsa SMTP sunucusuna erişmek için bu alanlar geçerli bir kullanıcı adı ve parola ile doldurulmalıdır.

TLS'yi etkinleştir

TLS şifrelemesi tarafından desteklenen uyarı ve bildirim iletilerini etkinleştirir.

Test SMTP bağlantısı

Alıcının e-posta adresine bir test e-postası gönderilir.

İleti biçimi

Program ile uzak kullanıcı veya sistem yöneticisi arasındaki iletişimler, e-posta veya LAN iletileri aracılığıyla yapılır (Windows Messenger Service kullanılarak). Varsayılan uyarı mesajları ve bildirim biçimi, çoğu durum için en uygun biçimdir. Bazı durumlarda olay iletilerinin ileti biçimini değiştirmeniz gerekebilir.

Olay iletilerinin biçimi

E-posta olay bildirimi mesajlarının biçimini belirtin.

Tehdit uyarı iletilerinin biçimi

Tehdit uyarısı ve bildirim iletileri önceden tanımlı varsayılan bir biçime sahiptir. Bu biçimi değiştirmemenizi öneririz. Ancak bazı durumlarda (örneğin, otomatik e-posta işleme sisteminiz varsa), ileti biçimini değiştirmeniz gerekebilir.

İletideki anahtar sözcüklerin (% işaretiyle ayrılan dizeler) yerine, uyarıya özel gerçek bilgiler koyulur. Kullanılabilen anahtar sözcükler şunlardır:

%TimeStamp% - Olayın tarihi ve saati.

%Scanner% - İlgili modül.

%ComputerName% - Uyarının oluştuğu bilgisayarın adı.

%ProgramName% - Uyarıyı oluşturan program.

%DetectionObject% - Etkilenen dosyanın, iletinin vs. adı.

%DetectionName% - Etkilenmenin tanımı.

%ErrorDescription% - Virüs olmayan olayın açıklaması

%DetectionObject% ve %DetectionName% anahtar sözcükleri yalnızca tehdit uyarısı iletilerinde kullanılır ve %ErrorDescription% yalnızca olay iletilerinde kullanılır.

Karakter kümesi

Açılır menüden kodlamayı seçebilirsiniz. E-posta mesajı seçilen karakter kodlamasına göre dönüştürülür. Bir e-posta mesajını Windows Bölgesel ayarlarına [ör. windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit, veya Japonca (ISO-2022-JP)] dayalı olarak ANSI karakter kodlamasına dönüştürür. Sonuç olarak, "á" "a" olarak ve bilinmeyen sembol "?" olarak değiştirilir.

Tırnaklı basılabilir (QP) şifrelemeyi kullan

E-posta iletisi kaynağı ASCII karakterlerini kullanan ve özel ulusal karakterleri e-posta yoluyla 8 bit biçiminde (áéíóú) düzgün bir şekilde iletebilen Tırnaklı Basılabilir (QP) biçiminde kodlanır.