Nastavenia

Sekcia Nastavenia obsahuje nasledujúce časti:

Server

Počítač

Sieť

Web a e-mail

Nástroje – Diagnostické zapisovanie do protokolu

Setup

 

Pre dočasné pozastavenie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Berte na vedomie, že pozastavením jednotlivých modulov vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného modulu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED. Modul bude opäť aktívny.

Pre zobrazenie podrobných nastavení konkrétneho bezpečnostného modulu kliknite na ozubené koleso gear.

Pomocou tejto funkcie môžete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo si nastavenia môžete v podobe súboru uložiť.

V tejto časti nájdete podrobné nastavenia programu, ktoré si môžete upraviť podľa potreby. Do Rozšírených nastavení sa dostanete z ktorejkoľvek časti programu pomocou klávesu F5.