ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Používanie programu ESET Server Security

Táto časť obsahuje podrobný popis používateľského rozhrania programu a vysvetľuje, ako používať ESET Server Security.

Používateľské rozhranie umožňuje rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám produktu:

Monitorovanie

Protokoly

Kontrola

Aktualizácia

Nastavenia

Nástroje