Server

Zobrazí sa okno so zoznamom komponentov, ktoré môžete zapnúť/vypnúť pomocou ikony MODULE_ENABLED. Pre zobrazenie nastavení pre konkrétnu položku kliknite na ozubené koleso gear.

Automatické vylúčenia

Automaticky dôjde k identifikácii kritických aplikácií a súborov operačného systému servera a ich následnému pridaniu do zoznamu vylúčení. Tým sa znižuje riziko konfliktov a zvyšuje celkový výkon servera pri spustenej detekcii hrozieb.

Klaster

V tejto sekcii môžete nakonfigurovať a aktivovať klaster ESET.

Nastavenia kontroly OneDrive

Pomocou tejto možnosti môžete zaregistrovať alebo odregistrovať aplikáciu ESET OneDrive scanner do/zo služby Microsoft OneDrive.

Pre dočasné pozastavenie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Berte na vedomie, že pozastavením jednotlivých modulov vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného modulu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED. Modul bude opäť aktívny.

Pre zobrazenie podrobných nastavení konkrétneho bezpečnostného modulu kliknite na ozubené koleso gear.

Import/export nastavení

Pomocou tejto funkcie môžete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo si nastavenia môžete v podobe súboru uložiť.

Rozšírené nastavenia

V tejto časti nájdete podrobné nastavenia programu, ktoré si môžete upraviť podľa potreby. Do Rozšírených nastavení sa dostanete z ktorejkoľvek časti programu pomocou klávesu F5.