ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácia

V sekcii Aktualizácia je zobrazený stav aktualizácie vášho produktu ESET Server Security vrátane dátumu a času poslednej úspešnej aktualizácie. Pravidelná aktualizácia produktu ESET Server Security a programových modulov je tou najlepšou metódou, ako zabezpečiť maximálnu úroveň ochrany vášho servera.

Modul Aktualizácia zabezpečuje, aby bol program stále aktuálny, čo zahŕňa aktualizáciu detekčného jadra, ako aj aktualizáciu všetkých komponentov systému. Aktualizácia detekčného jadra a programových súčastí je dôležitá na zabezpečenie komplexnej ochrany pred škodlivým kódom.


note

Ak ste ešte nezadali licenčný kľúč, aktualizáciu nebude možné vykonať a zobrazí sa vám výzva, aby ste aktivovali svoj produkt. Pre aktiváciu produktu prejdite do sekcie Pomocník a podpora > Aktivovať produkt.

page_update

Aktuálna verzia

Aktuálna verzia produktu ESET Server Security.

Posledná úspešná aktualizácia

Dátum, kedy sa program naposledy aktualizoval. Ak nie je zobrazený dnešný dátum, je možné, že moduly nie sú aktuálne.

Posledné úspešné overenie dostupnosti aktualizácií

Dátum, kedy sa program naposledy pokúšal overiť dostupnosť aktualizácií modulov.

Zobraziť všetky moduly

Otvorí sa zoznam nainštalovaných modulov.

Overiť dostupnosť aktualizácií

Aktualizácia modulov je dôležitá súčasť na zabezpečenie komplexnej ochrany pred škodlivým kódom.

Zmeniť frekvenciu aktualizácií

Kliknutím na túto možnosť môžete zmeniť interval spúšťania úlohy určenej na pravidelnú automatickú aktualizáciu.

Ak nedôjde k aktualizácii dlhší čas, môžu sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:

Chybové hlásenie

Popis

Moduly programu sú neaktuálne.

Toto hlásenie sa zobrazí po niekoľkých neúspešných pokusoch o aktualizáciu. Odporúčame, aby ste skontrolovali nastavenia aktualizácie. Najčastejším problémom sú nesprávne zadané overovacie údaje alebo nesprávne nakonfigurované nastavenia pripojenia.

Aktualizácia modulov nebola úspešná – produkt nie je aktivovaný

Licenčný kľúč bol zadaný nesprávne. Odporúčame, aby ste skontrolovali overovacie údaje. Rozšírené nastavenia (F5) obsahujú dodatočné nastavenia aktualizácií. Kliknite na Pomocník a podpora > Spravovať licenciu a zadajte nový licenčný kľúč.

Pri sťahovaní aktualizačných súborov nastala chyba

Táto chyba môže byť spôsobená nesprávnym nastavením internetového pripojenia. Odporúčame, aby ste skontrolovali vaše internetové pripojenie (otvorením akejkoľvek webovej stránky vo webovom prehliadači). Ak sa webová stránka nenačíta, pravdepodobne nie je nastavené internetové pripojenie alebo má váš počítač problémy s pripojením. Uistite sa tiež, že váš poskytovateľ internetu nemá výpadok pripojenia.

Aktualizácia modulov nebola úspešná (chyba 0073)

Kliknite na Aktualizácia > Overiť dostupnosť aktualizácií. Viac informácií nájdete v našom článku databázy znalostí.


note

Nastavenia proxy servera sa v prípade rôznych aktualizačných profilov môžu líšiť. Ak ide o takýto prípad, nakonfigurujte jednotlivé aktualizačné profily v okne Rozšírené nastavenia (F5) kliknutím na sekciu Aktualizácia > Profily.