ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nástroje – Diagnostické zapisovanie do protokolu

Diagnostické zapisovanie do protokolov môžete použiť v prípade, keď potrebujete získať podrobné informácie o aktivite konkrétnej funkcie programu ESET Server Security (napríklad na účely riešenia problémov). Kliknutím na ikonu gear môžete určiť, pre ktoré funkcie programu budú vytvárané diagnostické protokoly.

Môžete tiež vybrať časové obdobie, počas ktorého bude táto funkcia povolená (10 minút, 30 minút, 1 hodina, 4 hodiny, 24 hodín, do ďalšieho reštartu servera, natrvalo). Po povolení diagnostického zapisovania do protokolov bude ESET Server Security vytvárať podrobné protokoly v závislosti od funkcií povolených v tejto sekcii.

page_setup_tools2

Pre dočasné pozastavenie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Berte na vedomie, že pozastavením jednotlivých modulov vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného modulu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED. Modul bude opäť aktívny.

Pre zobrazenie podrobných nastavení konkrétneho bezpečnostného modulu kliknite na ozubené koleso gear.

Import/export nastavení

Pomocou tejto funkcie môžete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo si nastavenia môžete v podobe súboru uložiť.

Rozšírené nastavenia

V tejto časti nájdete podrobné nastavenia programu, ktoré si môžete upraviť podľa potreby. Do Rozšírených nastavení sa dostanete z ktorejkoľvek časti programu pomocou klávesu F5.