Web a e-mail

V sekcii Web a e-mail môžete zapnúť, vypnúť a nastaviť nasledujúce komponenty:

Ak je zapnutá, všetka HTTP alebo HTTPS komunikácia je kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu.

Zabezpečuje kontrolu e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP.

Filtruje obsah webových stránok podozrivých z distribúcie obsahu určeného na manipuláciu používateľov, aby poskytli svoje osobné údaje (napr. heslá, bankové údaje atď.).

 

Pre dočasné pozastavenie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Berte na vedomie, že pozastavením jednotlivých modulov vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného modulu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED. Modul bude opäť aktívny.

Pre zobrazenie podrobných nastavení konkrétneho bezpečnostného modulu kliknite na ozubené koleso gear.

Pomocou tejto funkcie môžete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo si nastavenia môžete v podobe súboru uložiť.

V tejto časti nájdete podrobné nastavenia programu, ktoré si môžete upraviť podľa potreby. Do Rozšírených nastavení sa dostanete z ktorejkoľvek časti programu pomocou klávesu F5.