ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Web a e-mail

V sekcii Web a e-mail môžete zapnúť, vypnúť a nastaviť nasledujúce komponenty:

Ochrana prístupu na web

Ak je zapnutá, všetka HTTP alebo HTTPS komunikácia je kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu.

Ochrana e-mailových klientov

Zabezpečuje kontrolu e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP.

Antiphishingová ochrana

Filtruje obsah webových stránok podozrivých z distribúcie obsahu určeného na manipuláciu používateľov, aby poskytli svoje osobné údaje (napr. heslá, bankové údaje atď.).

Pre dočasné pozastavenie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Berte na vedomie, že pozastavením jednotlivých modulov vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného modulu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED. Modul bude opäť aktívny.

Pre zobrazenie podrobných nastavení konkrétneho bezpečnostného modulu kliknite na ozubené koleso gear.

Import/export nastavení

Pomocou tejto funkcie môžete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo si nastavenia môžete v podobe súboru uložiť.

Rozšírené nastavenia

V tejto časti nájdete podrobné nastavenia programu, ktoré si môžete upraviť podľa potreby. Do Rozšírených nastavení sa dostanete z ktorejkoľvek časti programu pomocou klávesu F5.