ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Import a export nastavení

Import a export sú užitočné funkcie, ak potrebujete zálohovať nastavenia produktu ESET Server Security. Export môžete využiť pri odosielaní/aplikovaní rovnakých nastavení na iné servery, kde je nainštalovaný produkt ESET Server Security. Nastavenia sú exportované v podobe súboru  .xml.

import_export


note

Ak nemáte dostatočné oprávnenia na zapisovanie exportovaného súboru do určeného adresára, môže sa pri exportovaní zobraziť chybové hlásenie.