Sieť

V tejto časti nájdete komponenty, pomocou ktorých môžete vytvárať pravidlá, ktoré slúžia na povolenie alebo blokovanie sieťovej komunikácie. Tieto komponenty poskytujú ochranu pred útokmi zo vzdialených počítačov a blokujú niektoré potenciálne nebezpečné služby.

Modul Sieť vám umožňuje zapnúť/vypnúť alebo nakonfigurovať nasledujúce komponenty:

Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS)

Analyzuje obsah sieťovej komunikácie a poskytuje ochranu pred sieťovými útokmi. Sieťová komunikácia, ktorá je vyhodnotená ako škodlivá, bude blokovaná.

Ochrana pred botnetmi

Detekcia a blokovanie komunikácie botnetu. Slúži na rýchle a presné odhalenie malvéru v systéme.

Dočasný blacklist IP adries (blokované adresy)

Kliknutím zobrazíte zoznam IP adries, ktoré boli zachytené ako zdroj útokov a pridané na blacklist s cieľom na istý čas zablokovať spojenie.

Sprievodca riešením problémov (nedávno blokované aplikácie alebo zariadenia)

Tento sprievodca vám pomôže pri riešení problémov s pripojením, ktoré boli spôsobené ochranou pred sieťovými útokmi.

Pre dočasné pozastavenie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Berte na vedomie, že pozastavením jednotlivých modulov vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného modulu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED. Modul bude opäť aktívny.

Pre zobrazenie podrobných nastavení konkrétneho bezpečnostného modulu kliknite na ozubené koleso gear.

Import/export nastavení

Pomocou tejto funkcie môžete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo si nastavenia môžete v podobe súboru uložiť.

Rozšírené nastavenia

V tejto časti nájdete podrobné nastavenia programu, ktoré si môžete upraviť podľa potreby. Do Rozšírených nastavení sa dostanete z ktorejkoľvek časti programu pomocou klávesu F5.