Počítač

ESET Server Security obsahuje všetky potrebné moduly na poskytovanie ochrany pre server a počítače v sieti. Tento modul vám umožňuje zapnúť/vypnúť alebo nastaviť nasledujúce komponenty:

Rezidentná ochrana súborového systému

Všetky súbory, ktoré sa v počítači otvárajú, vytvárajú alebo spúšťajú sú kontrolované na prítomnosť infiltrácie. Pre Rezidentnú ochranu existuje aj možnosť Nastaviť alebo Upraviť vylúčenia, ktorá otvorí okno nastavení pre vylúčenia, kde môžete definovať súbory a priečinky, ktoré majú byť vylúčené z kontroly.

Správa zariadení

Tento modul umožňuje kontrolovať (skenovať), blokovať a nastavovať rozšírené prístupové práva a pravidlá filtrovania, ako aj nastavovať prístup konkrétneho používateľa k zariadeniu.

Host Intrusion Prevention System (HIPS)

Systém HIPS monitoruje udalosti vo vnútri operačného systému a reaguje na ne podľa pravidiel, ktoré sú štruktúrou podobné pravidlám firewallu.

Advanced memory scanner

Exploit Blocker

Ransomware Shield

Prezentačný režim

Táto funkcia je určená pre používateľov, ktorí chcú neprerušovane používať svoj softvér a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a dialógovými oknami, pričom taktiež požadujú minimálnu záťaž systému. Po zapnutí prezentačného režimu sa zobrazí upozornenie (potenciálne bezpečnostné riziko) a hlavné okno programu zmení farbu na oranžovú.

Pozastaviť antivírusovú a antispyvérovú ochranu

Ak chcete dočasne pozastaviť antivírusovú a antispyvérovú ochranu, z roletového menu vyberte časové obdobie, na ktoré chcete pozastaviť ochranu, a následne kliknite na Použiť. Pre opätovné zapnutie pozastavenej ochrany kliknite na možnosť Zapnúť antivírusovú a antispyvérovú ochranu.

Pre dočasné pozastavenie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Berte na vedomie, že pozastavením jednotlivých modulov vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného modulu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED. Modul bude opäť aktívny.

Pre zobrazenie podrobných nastavení konkrétneho bezpečnostného modulu kliknite na ozubené koleso gear.

Import/export nastavení

Pomocou tejto funkcie môžete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo si nastavenia môžete v podobe súboru uložiť.

Rozšírené nastavenia

V tejto časti nájdete podrobné nastavenia programu, ktoré si môžete upraviť podľa potreby. Do Rozšírených nastavení sa dostanete z ktorejkoľvek časti programu pomocou klávesu F5.