ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia

Sekcia Nastavenia umožňuje správcovi upravovať možnosti doručovania Syslog informácií na váš Syslog server a definovať politiku uchovávania údajov pre protokoly cloudovej konzoly.


important

Sekcia Nastavenia je dostupná len pre používateľa s dostatočnými povoleniami (napríklad účet s oprávneniami na úrovni Superpoužívateľ (ESET Business Account)/Root (ESET MSP Administrator)).

Všeobecné

Syslog

Programu ESET PROTECT môžete povoliť odosielanie oznámení a správ o udalostiach na váš Syslog server. Taktiež môžete exportovať protokoly z bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na klientskom počítači a odoslať ich na Syslog server.

Uchovávanie údajov

Môžete nastaviť interval čistenia pre konkrétne typy protokolov uložených v cloudovej konzole. Pre každú kategóriu uveďte počet dní/týždňov/mesiacov/rokov, počas ktorých budú protokoly uložené na serveri. Interval čistenia môžete nastaviť pre každý z nasledujúcich typov protokolov:

Typ protokolu

Príklad typu protokolu

Protokoly detekcií

icon_antivirus Antivírus

icon_blocked Blokované súbory

icon_firewall Firewall

icon_hips HIPS

icon_web_protection Webová ochrana (filtrované webové stránky)

Protokoly správy

Úlohy

Spúšťače

Exportovaná konfigurácia

Registrácia

Protokoly auditu

Protokol auditureport Protokol auditu

Protokoly monitorovania

Správa zariadení

Webová kontrola

Prihlásení používatelia

Diagnostické protokoly sú čistené každý deň. Používateľ nemôže zmeniť interval čistenia.

Obmedzenia úložiska:

Typ protokolu

Minimum

Predvolené

Maximum

Protokoly detekcií

1 deň

90 dní

365 dní

Protokoly správy

1 deň

30 dní

30 dní

Protokoly auditu

1 deň

180 dní

730 dní

Protokoly monitorovania

1 deň

30 dní

30 dní

Zistite viac o tom, čo sa stane s uloženými údajmi po uplynutí platnosti poslednej vhodnej licencie.

Ochrana relácie pre webovú konzolu

Blokovať požiadavky z odlišných IP adries:

Zapnúť: túto možnosť použite na obmedzenie rozsahu IP adries, z ktorých môžu používatelia pristupovať k vašej Web Console.

Vypnúť:

oVypnúť natrvalo – po zvolení tejto možnosti sa nebude filtrovať prístup k Web Console podľa IP adries.

oVypnúť na – vyberte časové obdobie, počas ktorého nemá platiť obmedzenie prístupu len na povolený rozsah IP adries.

Statické skupiny

Automaticky párovať nájdené počítače – ak je táto možnosť zapnutá, nájdené počítače sa budú automaticky párovať so zariadeniami umiestnenými v statických skupinách na základe názvu pracovnej stanice, ktorý nahlasuje ESET Management Agent.

Ak párovanie zlyhá, počítač bude umiestnený do skupiny Stratené a nájdené.

Ak nie je nahlasovanie názvu počítača z agenta spoľahlivé, odporúčame automatické párovanie vypnúť.

Správa mobilných zariadení (MDM)

Registrácia zariadení cez Microsoft Entra ID

Viac informácií nájdete v časti Registrácia zariadení cez Microsoft Entra ID (Android alebo iOS).

Synchronizácia s Apple Business Manager (ABM)

Viac informácií nájdete v časti Synchronizácia so službou Apple Business Manager (ABM).

Synchronizácia so službou Microsoft Intune

Viac informácií nájdete v časti Synchronizácia so službou Microsoft Intune (Android).

Synchronizácia s VMware Workspace ONE

Viac informácií nájdete v časti Synchronizácia so službou VMware Workspace ONE (Android).

Migrácia mobilných zariadení z konzoly ESET PROTECT (lokálna verzia)

Viac informácií nájdete v časti MDM Migration Tool.