ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vypršanie poslednej ESET PROTECT licencie

Táto kapitola sa venuje nasledujúcim scenárom týkajúcich sa licencie:

Čo sa stane s inštanciou ESET PROTECT pred a po vypršaní poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na tento produkt.

Čo sa stane po odstránení poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na ESET PROTECT, z portálu ESET Business Account.


Čo sa stane s inštanciou ESET PROTECT pred a po vypršaní poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na tento produkt?

Keď sa vaša licencia bude blížiť k vypršaniu, v rozhraní portálu ESET Business Account sa zobrazí upozornenie.

Ak uplynie dátum platnosti licencie a licenciu ste si neobnovili ani ste si neaktivovali novú licenciu, v portáli ESET Business Account sa zobrazí upozornenie o uplynutí platnosti licencie.

Ak nie je k dispozícii vhodná licencia, v portáli ESET Business Account sa zobrazí upozornenie, že vaša licencia bude o 14 dní pozastavená a zároveň vám bude doručený e-mail na adresu uvedenú vo vašom účte správcu.

K dispozícii máte 14-dňovú odkladaciu lehotu, počas ktorej si môžete po vypršaní svoju licenciu obnoviť. Po uplynutí polovice tejto lehoty budete upozornený v portáli ESET Business Account aj prostredníctvom e-mailu. Po 14 dňoch bude váš produkt ESET PROTECT pozastavený.

Inštancia bude nedostupná a nefunkčná. Pozastavená inštancia ESET PROTECT však ostane uložená a po pridaní novej licencie ESET PROTECTdo portálu ESET Business Account bude opäť dostupná. Vaša inštancia ESET PROTECT môže byť pozastavená maximálne 30 dní. Po uplynutí tejto doby bude inštancia spolu so všetkými súvisiacimi údajmi natrvalo odstránená.

Ak vaša inštancia vstúpi do pozastaveného stavu a do jej odstránenia zostáva 14 dní, budete upozornený v portáli ESET Business Account aj prostredníctvom e-mailu. Na obnovenie prístupu k svojej inštancii ESET PROTECT si musíte aktivovať novú licenciu.


Čo sa stane po odstránení poslednej licencie, ktorá sa vzťahuje na ESET PROTECT, z portálu ESET Business Account?

Ak sa v portáli ESET Business Account nenachádza žiadna vhodná licencia, vaša inštancia ESET PROTECT bude pozastavená.

Inštancia bude nedostupná a nefunkčná. Pozastavená inštancia ESET PROTECT však ostane uložená a po pridaní novej licencie ESET PROTECTdo portálu ESET Business Account bude opäť dostupná. Vaša inštancia ESET PROTECT môže byť pozastavená maximálne 30 dní. Po uplynutí tejto doby bude inštancia spolu so všetkými súvisiacimi údajmi natrvalo odstránená.

Ak vaša inštancia vstúpi do pozastaveného stavu a do jej odstránenia zostáva 14 dní, budete upozornený v portáli ESET Business Account aj prostredníctvom e-mailu. Na obnovenie prístupu k svojej inštancii ESET PROTECT si musíte aktivovať novú licenciu.