ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Migrácia na cloudové MDM (z konzoly ESET PROTECT On‑Prem)

Nasledujúce kroky vám pomôžu migrovať mobilné zariadenia z konzoly ESET PROTECT On-Prem do prostredia ESET PROTECT:


important

Požiadavky

Funkčné prostredie ESET PROTECT On-Prem s komponentom Správy mobilných zariadení

Funkčné prostredie ESET PROTECT

Účet ESET PROTECT s oprávneniami superpoužívateľa


warning

Obmedzenia

Táto migrácia je k dispozícii len pre zariadenia s operačným systémom Android

Pri migrácii je potrebné mať ESET Endpoint Security for Android vo verzii 3.5+ a ESET PROTECT On-Prem vo verzii 10.0+

Migrácia spravovaných zariadení so systémom iOS si vyžaduje manuálne zrušenie registrácie v konzole ESET PROTECT On-Prem a registráciu v prostredí ESET PROTECT

1.Otvorte ESET PROTECT Web Console.

2.Kliknite na Viac > Nastavenia > Migrácia mobilných zariadení z konzoly ESET PROTECT On-Prem.

3.Vyberte Licenciu, ktorú chcete použiť na aktiváciu spravovaných mobilných zariadení po dokončení migrácie.

4.Vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej budú zariadenia zaradené bezprostredne po migrácii.

5.Limit použitia tokenu – pomocou tokenu pre migráciu môžete obmedziť počet zariadení, ktoré je možné migrovať.


important

Ak spravujete veľký počet mobilných zariadení, odporúčame vám najprv vyskúšať proces migrácie s malým množstvom zariadení, aby ste mohli sledovať, či pri migrácii nezaznamenáte problémy. Potom môžete pokračovať v migrácii zvyšných spravovaných mobilných zariadení.

6.Výberom možnosti Vygenerovať token vygenerujete token pre migráciu s nastavenými parametrami procesu migrácie.


warning

Vygenerovaný token je platný 14 dní a je dostupný len dovtedy, kým zostanete na tejto stránke. Stránku nezatvárajte ani ju neobnovujte bez toho, aby ste si ho najprv skopírovali.

7.Token pre migráciu sa zobrazí ako reťazec znakov v poli nižšie. Skopírujte ho do textového editora.

8.Otvorte ESET PROTECT On-Prem Web Console.

9.Kliknite na Politiky > Nová politika.

10. V sekcii Základné vyplňte NázovPopis politiky. Táto politika umožní migráciu aktuálne spravovaných mobilných zariadení z lokálneho prostredia do cloudu.

11. V sekcii Nastavenia vyberte ESET Mobile Device Connector.

12. V časti Všeobecné > Migrácia do ESET PROTECT vložte token pre migráciu do textového poľa Token pre migráciu.

13. V sekcii Priradenie vyberte zariadenie, na ktorom je spustený Mobile Device Connector.

14. Po uplatnení politiky sa začne proces migrácie.


important

Server uplatní migračnú politiku na každé spravované mobilné zariadenie, ktoré sa od tohto momentu pripojí. Zabezpečte, aby sa všetky spravované mobilné zariadenia mohli pripojiť k serveru, kým je token pre migráciu platný (počas nasledujúcich 14 dní). Ak sa spravované mobilné zariadenie v tomto období nepripojí k serveru, nebude migrované a postup migrácie bude potrebné zopakovať.

15. Proces migrácie môžete sledovať v rozhraní ESET PROTECT Web Console. Po migrácii sa mobilné zariadenie pripojí k ESET PROTECT a bude viditeľné v sekcii Počítače rozhrania ESET PROTECT Web Console.

16. Po úspešnej migrácii zariadenia do prostredia ESET PROTECT ho môžete bezpečne odstrániť z rozhrania ESET PROTECT On-Prem Web Console.

17. Po úspešnej migrácii všetkých mobilných zariadení do prostredia ESET PROTECT môžete komponent Správa mobilných zariadení bezpečne vyradiť z prevádzky.