Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Po zarejestrowaniu urządzeń mobilnych z Androidem możesz zacząć nimi zarządzać.

Poza standardowym zarządzaniem punktami końcowymi dostępnym dla wszystkich urządzeń końcowych zarządzanie urządzeniami mobilnymi oferuje kilka funkcji dostępnych tylko do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Akcje funkcji Anti-Theft (dotyczy urządzeń z systemem Android i iOS) — te zadania są dostępne tylko dla zarządzanych urządzeń przenośnych, takie jak Znajdź, Zablokuj i Przywracanie ustawień fabrycznych. Umożliwiają one administratorowi zdalne zlokalizowanie urządzenia mobilnego, zablokowanie go, a w razie potrzeby również wyczyszczenie urządzenia mobilnego.

Zarządzanie urządzeniami z Androidem

Przypisz politykę programu ESET Endpoint Security dla Androida, w której można dostosować wszystkie dostępne ustawienia zarządzania systemem Android. Na przykład:

Kontrola dostępu do stron internetowych

Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego

Zdalna instalacja aplikacji — za pomocą polityki ESET Endpoint dla punktu końcowego z systemem Android można zdalnie wymusić na urządzeniu mobilnym zainstalowanie wymaganej aplikacji, dodając ją do listy w polityce:

1.Przejdź do istniejącej polityki programu ESET Endpoint dla systemu Android (lub utwórz w tym celu nową).

2.W obszarze Kontrola aplikacji włącz ustawienie Włącz kontrolę aplikacji.

3.Kliknij pozycję Lista aplikacji i dodaj aplikacje, które chcesz zdalnie zainstalować na urządzeniu mobilnym po zastosowaniu polityki.


note

Podczas rejestrowania urządzenia z systemem Android 9 lub nowszym za pośrednictwem Microsoft Intune lub VMware Workspace ONE ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.5 lub nowszej ignoruje następujące ustawienia polityk:

Zabezpieczenia urządzenia

Kontrola aplikacji

Anti-Theft

Zarządzanie urządzeniami z systemem iOS

Zarządzanie urządzeniami z systemem iOS umożliwia funkcjonalności CloudMDM rejestrowanie również urządzeń z systemem iOS w wersji standardowej lub ABM i zarządzanie nimi w produkcie ESET PROTECT Cloud.

Przypisywanie polityki ESET MDM dla systemu iOS/iPadOS, gdzie możesz dostosować każde z dostępnych ustawień zarządzania systemem iOS. Na przykład:

Konfigurowanie konta Exchange ActiveSync

Wymuszanie ograniczeń w systemie iOS