Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Po zarejestrowaniu urządzeń mobilnych z Androidem możesz zacząć nimi zarządzać.

Poza standardowym zarządzaniem punktami końcowymi dostępnym dla wszystkich urządzeń końcowych zarządzanie urządzeniami mobilnymi oferuje kilka funkcji dostępnych tylko do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Zarządzaj urządzeniami mobilnymi za pośrednictwem zadań klienta

Akcje funkcji Anti-Theft (dotyczy urządzeń z systemem Android i iOS) — te zadania są dostępne tylko dla zarządzanych urządzeń przenośnych, takie jak Znajdź, Zablokuj i Przywracanie ustawień fabrycznych. Umożliwiają one administratorowi zdalne zlokalizowanie urządzenia mobilnego, zablokowanie go, a w razie potrzeby również wyczyszczenie urządzenia mobilnego.

Zobacz wszystkie zadania klienta dla urządzeń mobilnych.


note

Elementy wyzwalające zadań klienta urządzenia mobilnego

Do zadań klienta urządzenia przenośnego można używać tylko tych elementów wyzwalających:

Jak najszybciej

Nowy komputer w grupie dynamicznej

Zadania klienta z elementami wyzwalającymi innymi niż powyższe zakończą się niepowodzeniem z komunikatem Typ elementu wyzwalającego nie jest obsługiwany.

Zarządzaj urządzeniami z systemem Android za pośrednictwem polityk

Przypisz politykę programu ESET Endpoint Security dla Androida, w której można dostosować wszystkie dostępne ustawienia zarządzania systemem Android. Na przykład:

Kontrola dostępu do stron internetowych

Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego

Zdalna instalacja aplikacji — za pomocą polityki ESET Endpoint dla punktu końcowego z systemem Android można zdalnie wymusić na urządzeniu mobilnym zainstalowanie wymaganej aplikacji, dodając ją do listy w polityce:

1.Przejdź do istniejącej polityki programu ESET Endpoint dla systemu Android (lub utwórz w tym celu nową).

2.W obszarze Kontrola aplikacji włącz ustawienie Włącz kontrolę aplikacji.

3.Kliknij pozycję Lista aplikacji i dodaj aplikacje, które chcesz zdalnie zainstalować na urządzeniu mobilnym po zastosowaniu polityki.


note

Podczas rejestrowania urządzenia z systemem Android 9 lub nowszym za pośrednictwem Microsoft Intune lub VMware Workspace ONE ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.5 lub nowszej ignoruje następujące ustawienia polityk:

Zabezpieczenia urządzenia

Kontrola aplikacji

Anti-Theft

Zarządzaj urządzeniami z systemem iOS za pośrednictwem polityk

Zarządzanie urządzeniami z systemem iOS umożliwia funkcjonalności CloudMDM rejestrowanie również urządzeń z systemem iOS w wersji standardowej lub ABM i zarządzanie nimi w produkcie ESET PROTECT.

Przypisywanie polityki ESET MDM dla systemu iOS/iPadOS, gdzie możesz dostosować każde z dostępnych ustawień zarządzania systemem iOS. Na przykład:

Konfigurowanie konta Exchange ActiveSync

Wymuszanie ograniczeń w systemie iOS