Zarządzanie CMDM

Po pomyślnej rejestracji urządzeń mobilnych z systemem Android można rozpocząć zarządzanie nimi.

Poza standardowym zarządzaniem punktami końcowymi dostępnym dla wszystkich urządzeń końcowych zarządzanie urządzeniami mobilnymi oferuje kilka funkcji dostępnych tylko do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Działania związane z funkcją Anti-Theft: Są to działania dostępne tylko dla zarządzanych urządzeń mobilnych, takie jak Znajdź, Zablokuj i Reset do ustawień fabrycznych. Umożliwiają one administratorowi zdalne zlokalizowanie urządzenia mobilnego, zablokowanie go, a w razie potrzeby również wyczyszczenie urządzenia mobilnego.

Zdalna instalacja aplikacji: Za pomocą polityki ESET Endpoint dla punktu końcowego z systemem Android (2+) można zdalnie wymusić na urządzeniu mobilnym zainstalowanie wymaganej aplikacji, dodając ją do listy w polityce.

W tym celu przejdź do istniejącej polityki programu ESET Endpoint dla systemu Android (2+) (lub utwórz w tym celu nową). W obszarze Kontrola aplikacji włącz ustawienie Włącz kontrolę aplikacji. Kliknij pozycję Lista aplikacji i dodaj aplikację, którą chcesz zdalnie zainstalować na urządzeniu mobilnym. Te aplikacje będą instalowane zdalnie na urządzeniu mobilnym po zastosowaniu polityki.