Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola dostępu do stron internetowych dla systemu Android

Program ESET Endpoint Security dla systemu Android umożliwia regulowanie dostępu do stron internetowych na zarządzanych urządzeniach z systemem Android. Kontrola dostępu do stron internetowych może regulować dostęp do stron, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej, chroniąc Twoją firmę przed ryzykiem odpowiedzialności prawnej. Celem jest uniemożliwienie pracownikom dostępu do stron z nieodpowiednimi lub szkodliwymi treściami oraz takich, które mogą negatywnie wpłynąć na produktywność.


note

Kontrola dostępu do stron internetowych dla systemu Android jest obsługiwana przez program ESET Endpoint Security for Android w wersji 3.0 lub nowszej.

Domyślnie Kontrola dostępu do stron internetowych jest wyłączona. Aby ją aktywować, musisz utworzyć nową politykę:

1.Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.

2.W oknie Nowa polityka przejdź do pozycji Ustawienia i wybierz pozycję ESET Endpoint Security for Android.

3.W sekcji Ochrona sieci rozwiń węzeł Kontrola dostępu do stron internetowych i włącz przełącznik Kontrola sieci.

4.Biała i czarna lista określonych linków lub kategorii. Użyj polityki Kontrola dostępu do stron internetowych, aby określić listę adresów URL dla trzech różnych kategorii:

Czarna lista — adres URL jest blokowany bez opcji dostępu

Biała lista — zezwalaj na dostęp do adresu URL

Ostrzeżenie — ostrzega użytkownika o adresie URL, ale daje opcję dostępu

Każdą z tych sekcji można zarządzać za pomocą następujących działań:

Dodaj — dodaj nowy rekord z określonym adresem URL

Edytuj — edytuj istniejący adres URL

Usuń — usuń istniejący raport adresu URL

Import — importowanie listy nowych adresów URL do kategorii

Eksport — eksportowanie listy adresów URL z wybranej kategorii


note

W przypadku reguł, które kontrolują dostęp do danej witryny, wpisz pełny adres URL w polu URL.

W polu adresu URL można używać symboli specjalnych * (gwiazdki) i ? (znaku zapytania).

Podczas dodawania adresu domeny cała zawartość znajdująca się w tej domenie i wszystkich poddomenach (na przykład subdomain.domain.com) zostanie zablokowana lub dozwolona na podstawie wybranego działania.

Inną opcją jest zezwolenie/zablokowanie całego zestawu adresów URL na podstawie ich kategorii w regułach kategorii.

W oknie Reguły kategorii wybierz czynność dla określonej kategorii adresów URL i określ, która podkategoria ma być nią objęta:

Zezwalaj — zezwalaj na dostęp do adresu URL z wybranej kategorii

Blokuj — blokuj dostęp do adresu URL z wybranej kategorii

Ostrzeżenie — ostrzegaj użytkownika o adresie URL z wybranej kategorii