Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Proces wdrażania dla MSP

Jeśli program ESET PROTECT On-Prem nie jest zainstalowany, zalecamy użycie instalatora kompleksowego dla systemu Windows i postępowanie zgodnie z podręcznikiem instalacji, uwzględniając następujące rekomendacje:

Nie wybierać opcji instalowania ESET Bridge (HTTP Proxy). Klienci będą kontaktować się z serwerami ESET bezpośrednio (w celu pobierania, aktywacji lub aktualizacji). Więksi klienci mogą mieć własne, lokalne rozwiązanie serwera proxy HTTP. Możesz je skonfigurować później.

Serwer ESET PROTECT musi mieć także połączenie z serwerem ESET (w celu synchronizacji z EMA 2, pobierania aktualizacji i wykonywania innych działań).

Po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT wykonaj następujący proces:

1.Upewnij się, że masz kwalifikujące się konto EMA 2.

2.Utwórz klientów z co najmniej jedną licencją. Możesz także użyć istniejącego klienta.

3.Zaimportuj konto EMA 2 do programu ESET PROTECT On-Prem.

4.Wykonaj konfigurację klienta MSP. Po wyświetleniu monitu wybierz instalator Tylko agent.

5.Roześlij i zainstaluj instalator agenta ESET Management lokalnie lub zdalnie.

6.Zainstaluj produkty zabezpieczające firmy ESET i skonfiguruj polityki.

Poniższy schemat przedstawia ogólny proces rejestracji klienta MSP.

journey