Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Licencje MSP

Kwalifikujące się konta

Aby włączyć funkcje MSP w programie ESET PROTECT On-Prem, należy zaimportować konto MSP w obszarze Zarządzanie licencjami programu ESET PROTECT On-Prem.

Można zaimportować następujące typy kont EMA 2: MSP, Zarządzany MSP i Menedżer MSP.

Każde konto musi mieć co najmniej uprawnienie odczytu do co najmniej jednej firmy, która może być jej firmą macierzystą, lub do jednego klienta.

Dostęp do firmy macierzystej nie jest wymagany.

Nie można zaimportować konta dystrybutora.

Informacji na temat licencji i firm

Licencje zaimportowane z konta MSP są oznaczone nazwą firmy. Jeśli nazwa firmy zostanie później zmieniona, nazwy znaczników nie zostaną zmienione automatycznie. Można edytować je ręcznie.

Wszystkie licencje są importowane w sposób zgodny z modelem zabezpieczeń programu ESET PROTECT On-Prem. Każdy użytkownik utworzony poprzez konfigurację klienta MSP może wyświetlać tylko swoje licencje i ich używać.

Jeśli w strukturze MSP istnieje firma, która w momencie synchronizacji nie ma licencji, zostaje ona zsynchronizowana tylko z drzewem MSP na komputerze, a nie z drzewem MSP w obszarze Zarządzanie licencjami.

Jeśli dodasz nową firmę w ESET MSP Administrator 2, program ESET PROTECT On-Prem doda tę firmę do drzewa MSP podczas następnej synchronizacji licencji.

Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Nie można przenieść licencji poza pulę.

Nazwy firm i witryny można znaleźć w kolumnie Użytkownik licencji w sekcji Zarządzanie licencjami. Podczas tworzenia raportu można użyć danych z kolumny Użytkownik licencji.

Jeśli masz licencje zarówno w ESET Business Account, jak i w ESET MSP Administrator 2 z użyciem tych samych poświadczeń, program ESET PROTECT On-Prem synchronizuje wszystkie licencje z obu kont. Wszystkie licencje ESET Business Account są zapisywane w wielu pulach licencji. Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Od wersji 8.0 ESET PROTECT On-Prem obsługuje dzielenie licencji pomiędzy lokalizacjeESET Business Account.

Usunięcie dowolnej licencji powoduje automatyczne usunięcie wszystkich innych pul licencji powiązanych z tym samym kontem. Dowiedz się więcej na temat sposobu usuwania firmy.

 

license_pools

Synchronizacja na żądanie

ESET PROTECT On-Prem wykonuje synchronizację z serwerami licencji raz dziennie. Jeśli dokonano zmian na koncie MSP i chcesz zaktualizować ekran licencji i drzewo MSP, wybierz kolejno opcje Zarządzanie licencjami > Czynności i kliknij opcję Synchronizuj licencje.

msp_synch