Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Usuwanie firmy

Drzewo MSP jest synchronizowane z kontem MSP. Aby odblokować drzewo MSP, należy usunąć konto MSP z obszaru Zarządzanie licencjami. Po usunięciu konta można odłączyć od drzewa MSP wszystkie firmy zarządzane przez to konto.


important

Jeśli przestaniesz zarządzać firmą, usuń agenty ESET Management z komputerów w tej firmie. Aby móc usunąć firmę z drzewa MSP, konieczne jest usunięcie całego konta MSP z obszaru Zarządzanie licencjami.

Grupa statyczna MSP jest trwała. Po zaimportowaniu drzewa MSP nie można usunąć grupy głównej MSP. Można usuwać tylko jej grupy podrzędne.

Usuwanie konta MSP i firm z drzewa MSP

1.Zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT i wybierz kolejno opcje Więcej > Zarządzanie licencjami.

2.Kliknij licencję, którą chcesz usunąć > Usuń licencje. Pamiętaj, że jeśli usuniesz dowolną licencję połączoną z kontem MSP, całe konto i połączone licencje zostaną usunięte z programu ESET PROTECT On-Prem.

msp_remove_lic

3.Potwierdź usunięcie (odłączenie) wymienionych licencji z obszaru Zarządzanie licencjami.


warning

Usunięcie dowolnej licencji powoduje automatyczne usunięcie wszystkich innych pul licencji powiązanych z tym samym kontem.

Na przykład licencje firmy X zostały zaimportowane przy użyciu poświadczeń joe@test.me z EMA 2. Jeśli użytkownik usunie licencje firmy X, wszystkie licencje zaimportowane z kont EBA i EMA 2 użytkownika joe@test.me zostaną usunięte z obszaru Zarządzanie licencjami.

msp_remove_lic2

4.Poczekaj chwilę po wykonaniu tej czynności i przejdź do menu Komputery.

5.Ikony wszystkich usuniętych firm zmieniają się na company_unlinked. Teraz możesz kliknąć i usunąć dowolną firmę, która wcześniej stanowiła część drzewa MSP. Firmę (jej grupę statyczną) można usunąć tylko wtedy, gdy jest pusta.

msp_remove_lic3


note

Po usunięciu konta MSP z obszaru Zarządzanie licencjami zostanie wyświetlony stan Nie połączono MSP Administratora w sekcji Przegląd stanu. Aby wyłączyć ten stan, należy usunąć wszystkie grupy z wcześniejszego drzewa MSP (w menu Komputery).