Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przegląd stanu MSP

Sekcja Przegląd stanu zapewnia złożone informacje na temat stanu programu ESET PROTECT On-Prem. Jeśli zaimportujesz konto MSP, dostępny będzie kafelek MSP z informacjami dotyczącymi MSP.

Stany MSP

Zsynchronizowano konto

Twoje konto jest zsynchronizowane i nie jest wymagane żadne działanie.

msp_status1

Trwa synchronizacja

W tle działa synchronizacja konta MSP. W przypadku dużych kont synchronizacja może potrwać do kilku godzin. Kafelek zmienia kolor na biały po zakończeniu synchronizacji.

msp_status3

Rozłączone konto

W strukturze grup statycznych istnieją pewne grupy (część drzewa MSP), ale nie zaimportowano powiązanego konta MSP. Może się tak zdarzyć, jeśli usunięto konto MSP z obszaru Zarządzanie licencjami.

msp_status4

Dostępne działania

Kliknij kafelek MSP, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Sprawdź dostępność nowych klientów MSP — powoduje uruchomienie synchronizacji licencji na żądanie (synchronizacja drzewa MSP).

msp_status2

Nowi klienci — jeśli pewne firmy nie zostały skonfigurowane, można je kliknąć i użyć kreatora konfiguracji klienta.

Pomiń konfigurację wszystkich nowych klientów MSP — pozwala pominąć kreatory konfiguracji dla wszystkich firm, które nie zostały skonfigurowane.

msp_status_5

Połącz administratora MSP — można dodać konto MSP w celu zaimportowania licencji MSP i struktury.

msp_status_6