Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zdalne wdrożenie agenta

Zdalne wdrożenie instalatora samego agenta

Instalator samego agenta to skrypt (.bat dla systemu Windows lub .sh dla systemów Linux i macOS), który zawiera wszystkie wymagane informacje, aby komputer kliencki mógł pobrać i zainstalować agenta ESET Management. W przypadku instalacji na komputerze z systemem Linux upewnij się, że komputer spełnia wymagania wstępne. Instalator można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Jeśli jest dostępne, użyj narzędzia do zdalnego zarządzania innej firmy, aby rozpowszechnić i wykonać skrypt


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z ESET PROTECT On-Prem.

Zdalne wdrażanie instalatora kompleksowego

Instalator kompleksowy można zainstalować zdalnie, w sieci lokalnej, przy użyciu narzędzia ESET Remote Deployment Tool. Szczegółowe instrukcje zawiera dokumentacja narzędzia ESET Remote Deployment Tool.