Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Lokalne wdrożenie agenta

Lokalne wdrożenie instalatora samego agenta

Instalator samego agenta to skrypt (.bat dla systemu Windows lub .sh dla systemów Linux i macOS), który zawiera wszystkie wymagane informacje, aby komputer kliencki mógł pobrać i zainstalować agenta ESET Management. W przypadku instalacji na komputerze z systemem Linux upewnij się, że komputer spełnia wymagania wstępne.

Instalator można uruchomić lokalnie lub z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z ESET PROTECT On-Prem.

W razie potrzeby można edytować skrypt, aby dostosować pewne ustawienia. Jest to zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Lokalne wdrażanie instalatora kompleksowego

Instalator kompleksowy zawiera wybrany produkt zabezpieczający firmy ESET oraz wstępnie skonfigurowany instalator agenta ESET Management.

Szczegółowe instrukcje zawiera podręcznik instalacji.